Studien, som er gjort av konsulentselskapet Mummert & Partner Unternehmensberatung, har rangert nettsteder i Tyskland, Østerrike, Sveits og England. Nettstedene omfatter både offentlig sektor og næringslivet. Resultatene av undersøkelsen er nedslående lesning. Av 202 nettsteder får bare 12 karakteren "Svært bra". De fleste får lave karakterer.

Nettstedene er rangert etter fire kritierier: navigasjon, selskap— og produktinformasjon, råd og veiledning samt verdiøkende tjenester. Mummert & Partner Unternehmensberatung har gjort undersøkelsen i samarbeid med Munster University of Applied Sciences i Steinfurt, skriver Computer Sweden.(Origo)