Selskapet fikk kontrakten i juni i år etter en anbudskonkurranse. To av tilbyderne klaget avgjørelsen inn for klagenemnden for offentlig anskaffelser. (KOFA). Nemnden konkluderte med at det forelå enkelte brudd på regelverket for offentlig anskaffelser.

Skyss har nå vurdert saken på nytt. Selskapet har tatt hensyn til vurderinga til KOFA, men har likevel kommet til den beslutning at Nettbuss har det mest fordelaktige tilbudet. Klagepunktene som var gjenstand for behandling i KOFA har ikkje hatt betydning for resultatet.

Ruteområdet omfattar Vest (Sotra/Øygarden/Askøy). Operatøren av ruteområde Vest skal benytte bussanleggene på Straume og på Haugland. Oppdraget utgjør til sammen 4 756 584 rutekilometer pr. år og er en av dei største rutepakkene i Hordaland. Nå som kontrakten for Vest (Sotra/Øygarden/Askøy) er tildelt, er busstransporten i hele fylket konkurranseutsatt.