Selskapet fikk kontrakten i juni i år etter enanbudskonkurranse. To av tilbyderne klaget avgjørelsen inn for klagenemnden foroffentlig anskaffelser. (KOFA). Nemnden konkluderte med at det forelå enkeltebrudd på regelverket for offentlig anskaffelser.

Skyss har nå vurdert saken på nytt. Selskapethar tatt hensyn til vurderinga til KOFA, men har likevel kommet til denbeslutning at Nettbuss har det mest fordelaktige tilbudet. Klagepunktene somvar gjenstand for behandling i KOFA har ikkje hatt betydning for resultatet.

Ruteområdet omfattar Vest(Sotra/Øygarden/Askøy). Operatøren av ruteområde Vest skal benyttebussanleggene på Straume og på Haugland. Oppdraget utgjør til sammen4756584 rutekilometer pr. år og er en av dei største rutepakkene iHordaland. Nå somkontrakten for Vest (Sotra/Øygarden/Askøy) er tildelt, er busstransporten ihele fylket konkurranseutsatt.