Hele 55 prosent av befolkningen brukte internett en vanlig dag i 2005. Det er en oppgang på 11 prosentpoeng i forhold til 2004. Økningen er særlig stor blant de yngste, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Samtidig fortsetter den langsiktige tendensen til at trykte aviser mister oppslutning. Det er særlig de yngste som svikter tradisjonelle aviser.

Andelen som ser på fjernsyn har forandret seg lite de siste årene. I gjennomsnitt så vi 2 timer og 27 minutter på fjernsyn per dag i 2005, 5 minutter mer enn året før. Vi brukte 1 time og 24 minutter per dag på radiolytting i 2005, en økning på 4 minutter fra 2004.

SSB-statistikken viser også økt oppslutninger om bøker. Mens andelen som leste bok en gjennomsnittsdag var på 17 prosent i 1997, økte den til 25 prosent i 2005.