Fraksjonsleder Eiler Macody Lund i Frps bystyregruppe i Bergen bekrefter overfor bt.no at partigruppen i Bergen har hatt nye møter om trasévalgene til Åsane.

— Vi sier definitivt nei til Bryggen. Vi vil ha Bybanen i tunnel i og ut av sentrum. Det standpunktet vil vi stå på til Dovre faller, sier Eiler Macody Lund.

- Også om Frp-medlemmene i byrådet skulle støtte byrådsleder Monica Mælands ønske om bybane over Bryggen?

— Vi sier nei til Bryggen, og vil arbeide for at banen skal gå i fjell. Det skal mye til før vi snur.

Var lojale sist

Da Bergens Tidende gjorde en rundspørring i partiene i august, tydet alt på at det ville bli politisk flertall for å si nei til bybane over Bryggen. Selv internt i Høyre var Mæland i mindretall. Den gang sa også Frp at de var for tunnelløsning. Men fraksjonsleder Eiler Macody Lund la da til:

— Selv om samtlige i bystyregruppen er for tunnel, vil jeg ikke utelukke kompromisser. Det er ikke utenkelig at vi forandrer mening etter byrådskonferanse om saken. Vi vil høre på alle.

Skjedd mye

- Men denne gangen vil dere ikke være lojale mot eget byråd?

— Det har skjedd mye siden BT fokuserte på bybane over Bryggen i august. Og vi har vurdert fortløpende. Blant annet at Riksantikvaren er skeptisk til Bryggenalternativet. Dessuten vil flertallet av byens befolkning ikke ha bybane over Bryggen. Det viste en meningsmåling BT gjennomførte i sommer. I Frp vil vi lytte til folket, sier Eiler Macody Lund. - Da er det neppe flertall for byrådslederens syn i bystyret i Bergen?

— Det skal i alle fall veldig mye til før Fremskrittspartiets bystyregruppe snur, sier Eiler Macody Lund, som fullt ut støtter forslaget om bybane i tunnel under Bergen sentrum.

Ap soleklar

Fraksjonsleder for Ap i komité for miljø og byutvikling, Geir Dale, karakteriserer utspillet om tunnel under sentrum som veldig interessant.

— En slik løsning må utarbeides så raskt som mulig. Andre alternativer ut av sentrum til Åsane vil ta veldig lang tid eventuelt å få realisert. Poenget er å få dette raskt til, og få en bane som går fortere enn dagens. Det vil Arbeiderpartiet støtte.

De fleste partier drøfter høstens store politiske sak i disse dager. Og nå tyder alt på at forslaget om Bryggen faller.

Hva mener du? Tunnel eller over Bryggen?

TIL DOVRE: -Frps bystyregruppe står på tunnelløsning til Dovre faller, sier Eiler Macody Lund (bildet). Dermed blir det neppe flertall for bybane over Bryggen.
RUNE MEYER BERENTSEN