Hove, som er byråd for kultur, kirke, idrett og eierskap, skal i dag fungere som finansbyråd for Liv Røssland i Bergen bystyre. På sakskartet står en orientering om Bergen kommunes økonomiregister, og Hove får ansvar for å svare på spørsmål i saken på vegne av byrådet.

Det er et frivillig register hvor politikerne blir oppfordret til å opplyse om eventuelle økonomiske bindinger. Selv nekter Hove å la seg registrere.

— Så lenge det er frivillig, antar jeg at jeg slipper å registrere meg, sier Hove.

— Det ville uansett ikke vært mye å registrere, legger han til.

Flere nekter

Ifølge Brønnøysund-registrene har Hove kun ett styreverv, i den frivillige organisasjonen Europavegen Bergen/Hordaland.

Hove sier at han nekter av prinsipp. Andre som nekter, er Høyre-politiker og Akvariet-direktør Kees Ekeli, tidligere byråd Hans-Carl Tveit (V) og Marita Moltu (KrF), gift med eksbyråd Tomas Moltu.

En rekke politikere har unnlatt å svare på om de har økonomiske bindinger eller om de vil stå i registeret. Blant dem er Frps gruppeleder Tor Woldseth. Hele Venstres gruppe på fire personer er for øvrig kollektivt fraværende fra registeret.

Vil følge et pålegg

  • Jeg mener at alle burde vært så åpne at de lot seg registrere. Det går på at allmennheten skal ha tillit til oss. Da bør ikke politikere ha noe å skjule, sier Aps gruppeleder Terje Ohnstad.

— Hvis bystyret mener at dette registeret er så viktig, bør de pålegge politikerne å registrere seg. Da skal selvsagt jeg også gjøre det, repliserer Hove.

I 2007 mente han at registeret luktet av «klappjakt på politikere», ifølge et BT-intervju.

— I den grad jeg kommer opp i en habilitetssituasjon, melder jeg alltid fra om det. Da har jeg bedt kommuneadvokaten vurdere habiliteten min fra sak til sak, sier Hove.

Synes du politikerne bør opplyse om sine økonomiske interesser? Si din mening!