Samferdselsdepartementet har i et brev bedt Avinor svare for hvorvidt selskapet følger målbrukslova, som de plikter etter vedtektene sine.

I brevet viser samferdselsminister Marit Arnstad også til et brev fra Språkrådet, som råder Avinor til å bruke nynorsk på flyplassene i Bergen, Haugesund, Stavanger, Ålesund og Fagernes.

- Avinor er ikke enige i rådene fra Språkrådet. Vi mener at målformpraksisen vår er i tråd med både vedtektene og målbruksloven, sier Ove Narvesen, direktør for samfunnskontakt i Avinor.

- Mållova krever nynorsk

- Det har vært slått fast tidligere at Avinor må følge målloven. Grunnen til at det kommer et brev nå er at Avinor ikke planlegger å skilte slik målloven krever, nemlig på nynorsk, sier Kjersti Toppe (Sp) til NRK.

Begrunnelsen for at flyplassene skal skifte målform har vært at de fleste kommunene rundt disse flyplassene bruker nynorsk. Etter målbrukslova § 8 skal statsorganer som har et «geografisk avgrensa område som tenestekrins» bruke flertallsmålformen for området.

Ikke avgrenset område

Fredag ettermiddag sendte Avinor et svarbrev til Samferdselsdepartementet. Her går det frem at målformen på lufthavnene i Bergen, Stavanger, Ålesund og Haugesund fortsatt vil være bokmål.

- Vi er enige i at flyplassen på Fagernes kan gå over til å benytte nynorsk, da flertallet av kommunene i området der bruker nynorsk, sier Narvesen.

Avinor begrunner avgjørelsen om å holde på bokmålet med at flyplasser av en viss størrelse ikke har et "geografisk avgrenset område som tenestekrins".

- De store flyplassene betjener jo hele landet, og på landsbasis er det et flertall av bokmålskommuner.