— Vi har fått en masse positive tilbakemeldinger siste døgnet. Vi tør vel nå å gå ut og si at vi prøver aktivt å komme i posisjon med sikte på å videreføre deler av virksomheten. Så blir det opp til de videre forhandlingene å avgjøre hvor omfattende dette blir, sier Ole Bjørn Knudsen.

— Hvilke deler av bedriften ønsker dere å drive videre?

— Det kan jeg ikke være mer konkret på nå. Men et av alternativene er å videreføre driften uten butikker, et annet er med noen færre butikker enn i dag.

Får konkurranse

— Finansavisen skriver i dag at investeringsselskapet Jotunfjell Partnes, som i forrige uke kjøpte Elite Foto, også er interessert i Foto Knudsen. Hva tenker du om det?

— Vi må forvente konkurranse rundt dette. Det skulle bare mangle. Det viser at det er interesser rundt det vi holder på.

— Har dere tilstrekkelig kapital til å kunne konkurrere med en aktør som Jotinfjell Partners?

— Det har jeg forsåvidt ingen kommentar til, men det vil være en ny konstellasjon bak familien Knudsen enn den som er i dag.

90 millioner i gjeld

I forbindelse med oppbudsbegjæringen har FotoKnudsen selv opplyst at de har en gjeld på 90 millioner kroner, mens verdiene oppgis til å være rundt 24 millioner kroner. Til Bergens Tidende tirsdag forteller Ole Bjørn Knudsen at han og familien har tapt mer enn 50 millioner kroner på FotoKnudsen de siste tolv årene.

Etter at nyheten om FotoKnudsen-konkursen ble kjent, har det vært mange spekulasjoner om hvorvidt alle dem som har lagret bildene på deres server, nå har tapt dem for alltid. Dette avviser Ole Bjørn Knudsen.

— Bildene er etter min oppfatning helt trygge. Weben er åpnen, og alle kan i dag gå inn på våre nettsider og hente ut sine bilder, sier Ole Bjørn, som har vært daglig leder for bedriften siden 1988.