• (1/2)
    Det var fra denne Salmar-nota utenfor Hitra at rundt 175 000 laks rømte i februar i år. FOTO: FOTO: DAN ÅGREN

Nekter å betale bot etter gigantrømming

Salmar mener de hadde gode nok rutiner da 175 000 laks rømte.