Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har fungert som settefylkesmann, og har nå tatt en endelig beslutning i byggestriden som har vart flere år, og vakt sterke følelser.

Fylkesmannen legger vekt på at området ligger ved et krigsminnesmerke, og at arealet brukes til markeringer og til ettertanke.

Gestapo-hovedkvarter

«Siden stedet har en høy historisk verdi, særlig som krigshistorisk symbol, er det viktig å holde området åpent for allmennheten», skriver Fylkesmannen.

Rick's ligger i Veiten, i det samme bygget som Gestapo brukte som sitt bergenshovedkvarter under annen verdenskrig. Foran hovedinngangen, på den såkalte Rotunden, står et minnesmerke over dem som ble drept og utsatt for tortur i krigsårene. Enkelte fanger omkom dessuten ved å kaste seg ut fra vinduer fra etasjer oppe i bygget.

Utestedets forsøk på å utvide virksomheten på plassen, har møtt sterke reaksjoner fra krigsveteraner. En midlertidig uterestaurant er blitt godkjent, men Rick's søkte i 2006 om å få bygge et glassbygg på det samme arealet.

Fikk lov av kommunen

I mars 2011 ga byggesaksetaten i Bergen kommune rammetillatelse til glassbygget, men det vedtaket ble påklaget av flere instanser, deriblant Bergen Forsvarsforening og fylkeskonservatoren.

Utbygger mener det er forskjellsbehandling å si nei til glassbygget, all den tid Ole Bull Teater litt lenger nede i gaten har fått tillatelse til sitt påbygg.

«Vi mener likevel at denne saken er spesiell, siden det offentlige gangarealet utenfor «Rick's» har en spesiell funksjon som offentlig byrom, og på grunn av stedets historie og symbolverdi», heter det i vedtaket fra Fylkesmannen.