I dag går fristen for å levere høringsuttalelser til de fire sjøkabelrapportene ut. De fire rapportene fra de uavhengige utvalgene som ble satt ned i sommer, ble lagt frem 1. februar. Hittil har Olje— og energidepartementet lagt ut åtte uttalelser på sine hjemmesider.

En av dem kommer fra fagforbundet Industri Energi. De mener at det verken bør bygges master eller kabler i Hardanger. Industri Energi mener norske nettbetalere ikke skal pålegges å betale nettleie for prosjekter som primært er motivert eksport av strøm og elektrifisering av petroleumsindustrien.

Industri Energi er det største fagforbundet i store norske konserner som for eksempel Statoil, SeaDrill, Hydro, Rec og Ekornes.

  • Alle rapportene her (ekstern lenke) Andre motiver «Ekspertutvalgene viser også at det ligger andre motiv enn forsyningssikkerhet for Bergensområdet alene til grunn for å bygge kraftlinje gjennom Hardanger.>>

Industri Energi mener at kraftbransjens planer om å levere regulerkraft for vindkraft i Europa er et av motivene som bekreftes i de fire rapportene. «Ett annet motiv for Sima- Samnanger og som bekreftes av ekspertutvalgene er økende kraftbehov i forbindelse med elektrifisering av petroleumsinstallasjonene Gjøa og Troll».

Dette gjør at Industri Energi konkluderer med at utbyggingen «handler i mindre grad om å sikre energiforsyningen til Bergen og i større grad handler om å knytte Simamagasinene sammen med de fem planlagte gigantsjøkablene Statnett har på tegnebrettet.>>

Bygger 3000 km sjøkabel Industri Energi peker på at Statnett planlegger over 3000 km med sjøkabel ut av landet, og synes det er underlig i lys av at de «fremstår som de fremste motstanderne mot 68 km sjøkabel i Hardanger».

Fagforeningen, ved forbundsleder Leif Sande, konkluderer ut ifra rapportene, at det er svært usannsynlig med noen strømkrise i Bergen, selv uten tiltak, de neste ti årene. De skriver videre at linjen Mongstad-Modalen-Kollsnes uansett må bygges, og konkluderer med at det da ikke er behov for noen kraftlinje i Hardanger.

Industri Energi vil heller utvide produksjonen på Mongstad, med en eller to turbiner til, i stedet for kraftlinje i Hardanger.

«Det blir dobbelt så mye miljøeffekt ut av pengene ved å satse renset gasskraft, sammenlignet med vindmøller. Målsettingen om en vellykket månelanding må ligge fast».