WAP (Wireless Application Protocol) er i ferd med å bli standard i alle mobiltelefoner. I prinsippet er det et lite program i telefonen som gjør den i stand til å laste ned enkle internettsider på telefonens skjerm.

Undersøkelsen viser at bruk av WAP i yrkessammenheng nå er halvert fra et lavt nivå i november i fjor. Brukerne er i dag en liten kjerne på ca. to prosent av mobiltelefonbrukere. De wapper daglig. 15 prosent har aldri hørt om wap. Utvikling og tilbud av tjenester har så godt som stoppet opp, og det virker som idéen om internett til mobiltelefon nå venter på nye terminaler som utnytter det nye GPRS-systemet for datakommunikasjon. Når hurtigheten kommer opp og skjermene blir større, vil det bli langt mer interessant å kunne hente informasjon fra nettet.