Nedturen større enn antatt

EU-kommisjonen nedjusterer sine økonomiske anslag for 2012. Svak vekst er snudd til svak nedgang.