I alt skrev rederiet ned 123 millioner kroner på finansielle aktiva. I tillegg ble det satt av 63,2 millioner for mulig fremtidig tap på leiekontrakter knyttet til tankskipene MT «Mauranger» og MT «Moldanger» som tilhører et kommandittselskap knyttet til Westfal-Larsen. Skipene er innleid på bareboatkontrakter for en åtteårs periode fra desember 2006.

Rederiet er deltaker i en gruppe kommandittselskaper med Westfal-Larsen Chemical Carriers I KS som hovedselskap. Rederiet eier 25 prosent i K/S-ene, og sammen med datterselskaper er eierandelen 35,3 prosent.

K/S-gruppen eier kjemikalietankerne MT «Mauranger» og MT «Moldanger», samt produkt— og kjemikalietankerne MT «Ravnanger» og MT «Risanger».

Westfal-Larsen & Co. AS har solgt to av sine nybygg til datterselskaper av Westfal-Larsen Chemical Carriers I KS, med levering i 2009. Det første av de to, MT «Berganger», ble levert 23. mars i år.

Flåten av tankskip i W-L-systemet drives befraktningsmessig av rederiets datterselskap Westchart AS og teknisk av datterselskapet Westfal-Larsen Management AS, begge i Bergen.

Westfal-Larsen & Co. AS inngikk i juni 2005 salgsavtale med tilbakeleie av MT «Fossanger» i fire år, inkludert kjøpsopsjon. Den utenlandske eieren har rett til å fortsette leieforholdet i ytterligere ett år dersom Westfal-Larsen & Co. AS ikke benytter seg av sin kjøpsopsjon ved utløpet av leieperioden.