Ove Malvin Eknes står nå oppført med en formue på 6,7 millioner mens den andre eieren, Ranveig Eknes Reikerås, står oppført med 6,3 millioner kroner.

Økonomisjef Oddvar Reikerås opplyser til Bergens Tidende at bedriften har redusert aktivitetsnivået. I 2001 solgte den produksjonen av togstoler.

— Som følge av redusert aktivitet var det ikke behov for å ha kapitalen stående i bedriften. Det ble derfor besluttet å sette ned kapitalen og betale ut til aksjonærene, sier Reikerås til Bergens Tidende.

I dag har bedriften i hovedsak produksjon av stoler til hurtigbåter, og den sysselsetter 8-10 personer.

Når eiere tar kapital ut av bedriften, så må nok dette også ses i sammenheng med forslag om endring av skattesystemene. Det er ventet endringer i regler for beskatning av utbytte fra bedrifter. I dag er utbytte skattefritt til aksjonærene da bedriften allerede har betalt skatt for overskudd. Mange eiere har derfor tatt ut kapital som bedriften ikke trenger for sin drift.