Kredittvurderingsbyrået Moody's nedgraderer et ansvarlig lån på 85 millioner euro hos Sparebanken Vest med tre hakk, fra A3 til Baa3.

Kredittanalysesjef Guttorm Egge i SpareBank1 Markets tror ikke at nedgraderingen vil få særlige konsekvenser for banken. Den langsiktige ratingen til Sparebanken Vest er stabil, og er ikke under vurdering av Moody's.

Mindre vekt på statlig støtte

Mens det i Sparebanken Vest tilfelle kun var ett ansvarlig lån som ble nedgradert, varslet Moody's samtidig at DNBs bankrating for langsiktig låneopptak ble nedgradert med et hakk.

Ifølge Guttorm Egge i SpareBank1 Markets, kom det allerede tidligere i vår en advarsel om nedgradering fra Moody's til en rekke norske og europeiske banker.

— Dette er allerede priset inn i markedet, sier Egge.

DNB ble nedgradert ett hakk mindre enn Moody's hadde varslet tidligere i år.

— Moody's kommer nå mer på linje med de andre ratingbyråene når det gjelder vurderingen av de norske bankene. Historisk sett har Moody's ligget høyere, sier Egge.

Én av årsakene til at Moody's har gitt norske banker bedre rating enn sine konkurrenter, skyldes at de har lagt større vekt på statlig støtte. Dette går de nå noe tilbake på.

- Nytt metodeverk

Sparebanken Vest sendte torsdag morgen ut en børsmelding hvor de presiserte at nedgraderingen på tre hakk kun gjaldt det spesifikke lånet på 65 millioner euro. Banken skriver at lånet allerede er refinansiert i markedet.

"Nedgraderingen av dette ene lånet er basert på endringer i metodeverket i Moody's, hvor verdien av tidsbegrensende ansvarlige lån blir redusert", skriver banken, som også presiserer at endringen i metodeverk hos Moody's gjelder for alle lån i samme kategori for alle norske banker.

Ifølge Guttorm Egge i SpareBank1 Markets er det ventet at flere norske sparebanker vil bli nedgradert som følge av den omfattende gjennomgangen Moody's har holdt på med den siste tiden.