Noen navn klinger bedre enn andre, og for noen navn klinger det i inntektskassen.

Se vårt nye skattesøk: Navnekampen — sjekk hvilket fornavn som tjener mest!

Vi har regnet ut hvilke fornavn som har høyest gjennomsnittsinntekt etter likningen for 2006. For å unngå skjevheter, har vi utelatt svært sjeldne fornavn (med færre enn 100 forekomster i likningslistene).

Ønsker du å gi et barn sølvskje i munnen, kan det kanskje være en idé å følge i sporene til dem som allerede har lykkes. Og skal vi tro listen, kan det i så fall være lurt å kalle barnet ditt for Christen, Just, Timothy, Livar eller Oddmar. Dette er de fem fornavnene som ligger høyest på listen.

Christen og Just ligger i et sjikt for seg selv, rundt 100.000 over Timothy.

Her er topp 10

Olje og Vestlandet

Navneforsker og amanuensis ved Universitetet i Bergen, Ivar Utne, har studert listen og har sine teorier:

— Det er mange typiske navn fra Vestlandet på listen, for eksempel navn som Just, Oddmar, Mons, Sjur og Bjarte. Spesielt Rogaland er godt representert, med navn som Livar, Brigt og Ådne. Det vil jeg tolke som folk som gjerne jobber innen oljebransjen og dermed tjener godt, sier Utne.

Også de mange utenlandske navnene på topplisten kan forklares med godt betalte jobber i oljebransjen, tror han.

— Det er mange engelske navn på listen, for eksempel Timothy, Graham og Stephen. Det er navn som også brukes i Norge, men jeg tror det er mange arbeidsinnvandrere her. Og de jobber gjerne med olje, de også, og har godt betalte jobber, sier Utne.

Populært på 40-tallet - rik i dag

Vanlige navn med spesielle stavemåter, som for eksempel Tomm, Widar og Peer er typiske eksempler på navn som blir mest brukt i mer fornemme kretser. Det forklarer navneforskeren slik:

— Det er slik at det ofte er de fra høyere sosiale lag som kommer først på banen med navn som skiller seg ut. Det er vel kanske fordi de har en slik status at de ikke risikerer noe med å bruke slike navn. Det er ikke nødvendigvis slik, men det er mange som tenker slik, forteller Utne.

Ellers er det mer vanlige navn som var populære på 1940- og 1950-tallet, og dermed har en stor andel godt voksne personer i arbeid i dag på listen. Som for eksempel Øistein og Stein. Utne savner imidlertid flere av de mest populære navnene fra etterkrigstiden.

— Det er mange navn jeg hadde forventet å finne her som ikke er her, for eksempel Arne, Kjell, Bjørn, Jan og Sondre. Dette er noen av toppnavnene fra perioden 1940 og utover, sier han.

Ingen kvinnenavn på topp

På listen med de 100 rikeste fornavnene er det ingen kvinnefornavn. Man må faktisk lete langt ned på listen for å finne de mest fornemme kvinnenavnene.

Bitten er det høyeste kvinnenavnet på 456. plass, med en gjennomsnittsinntekt på 234.168 kroner, Sidsel på 485. plass tjener gjennomsnittlig 227.734 kroner, mens Gyri i snitt tjente 220.101 kroner og har 506 navn foran seg.

Men på bunnen av listen er kvinnenavn derimot godt representert. Sammen med utenlandske navn utgjør jentefornavn mesteparten av listen over navnene med lavest inntekt.

Innvandrernavn tjener minst

— Vi ser en tredeling på navnene med lavest inntekt. Det er først og fremst navn på unge norske jenter, navn som begynte å bli populære for 15-20 år siden. Disse jentene har gjerne nettopp kommet inn i likningsregisteret. Ellers er det innvandrernavn for begge kjønn, fra Øst-Europa og arabisk språklige navn, som lett kan forklares med innvandring fra disse landene, sier Utne.

Hvis du nå leker med tanken på å gi barnet ditt et rikt navn, i håp om å få avkommet opp og frem i verden, bør du nok tenke deg godt om.

— Det er nok ikke navnet i seg selv som er grunnen. Det er vel heller hele bakgrunnen og den hjelpen man får hjemmefra som har betydning. Navnet er heller uttrykk for hvor man kommer fra, sier han.

Se hele listen over de 100 fornavnene som tjener best

Prøv bt.nos ordinære skattesøk

Hva synes du om rikingnavnene? Si din mening i kommentarfeltet under!

DØPT MED SØLVSKJE OG SIGAR: Investoren Christen Sveaas har Norges fremste rikingnavn. Men med en inntekt på 0 kroner i 2006, trekker faktisk finansmannen snittet for navnet sitt ned.
NAVNEEKSPERT: Det har ikke nødvendigvis noe for seg å døpe poden Christen for å gjøre ham rik, mener navneforsker Ivar Utne.
Arkiv