— Jeg håper saken snart er over. Dette har holdt på lenge og vært en krevende sak. Mitt håp er at den finner sin avslutning så raskt som mulig sier byråd for byutvikling, næring og miljø, Lisbeth Iversen (KrF).

Med en fersk avgjørelse fra sivilombudsmannen i ryggen kan Iversen bli styrket i både håpet og troen.

Bergen kommune har tidligere vedtatt riving av deler av de omstridte leilighetsbyggene i Svartediksveien. Det vedtaket ble stadfestet av fylkesmannen i vår. Gjennom sin advokat Ståle Eeg Nielsen, har utbygger Ole Rakner klaget rivingsvedtaket inn for sivilombudsmannen.

«En gjennomgang av klagen og sakens dokumenter gir ikke grunn til å tro at nærmere undersøkelser vil kunne føre til kritikk av fylkesmannens vedtak», slår sivilombudsmannen fast.

— De har funnet ut at de ikke vil realitetsbehandle saken. Det må vi bare ta til etterretning, sier Ståle Eeg Nielsen.

— Det er jo en sak som er blitt vurdert usedvanlig grundig hos oss og i flere omganger, sier avdelingsdirektør Svein Kornerud hos fylkesmannen.

— På bakgrunn av klagen og de dokumenter klager har vedlagt finner de ikke grunnlag for å gå inn i saken. Jeg er jo fornøyd med vår saksbehandling når vi ser det.

Siste mulighet for å hindre riving er å få til en fornyet behandling hos fylkesmannen.

— Dersom det skal bli en justering nå er det fylkesmannen som må foreta en ny vurdering. Vi vil jo se på om det foreligger grunnlag for det, sier Eeg Nielsen.

- Saken trenert De siste ukene har det vært litt bevegelse i saken også fra kommunalt hold. Fra kommunen ble det i august gitt pålegg om retting, altså gjennomføring av riving av tre leiligheter. Skjer ikke det, vil det bli vurdert tvangsfullbyrding. De 18 leilighetene som ikke er omfattet av fylkesmannens vedtak, er nå godkjent.

Det er først og fremst naboene, organisert i Svartediket vel, som gjennom klager har drevet frem rivingsvedtaket. Nestleder i Svartediket vel, Petter Tellefsen, begynner å bli mektig lei av å vente på at vedtaket skal bli satt ut i livet.

— Saken er endelig avgjort, men likevel skjer det ingenting. Vi føler at hele saken blir trenert, sier Tellefsen.

Han sier at de har skrevet flere brev til kommunen, der de har etterspurt hva som skjer med oppfølgingen av rivningsvedtaket.

— Vi har ikke en gang fått svar på hvorfor ingenting skjer. Dette er en viktig sak. Dessverre har ikke kommunen klart å gjøre noe som helst, sier velforeningslederen.

- Ikke pinlig Kritikk fra utbygger, beboere, naboer og juridisk ekspertise til tross, Lisbeth Iversen synes ikke denne saken er pinlig for Bergen kommune. I hvert fall ikke for politikerne.

— Nei, politisk nivå har hele tiden ment at det er bygget for mye. Det har ikke vært noen politisk vingling i denne saken. Den har hatt én retning hele tiden, sier Iversen.

Ikke overraskende er det et syn som ikke deles av Ståle Eeg Nielsen.

— Det er grunnleggende feil.

Han viser til at både kommunerevisjonen og en av landets fremste eksperter på plan- og bygningsrett, advokat Helge Skaaraas, har slått fast at Bergen kommune har gjort feil på feil i saken.

— Det går på saksbehandlingstid, endring av praksis med hensyn til utnyttelsesgrad, på tillatelser som er gitt og endret og kommunens ulike begrunnelser for avslag.

— Det går faktisk ikke an å rote det mer til enn det kommunen har gjort i denne saken, sier Eeg Nielsen.

TROLIG RIVING: Mye tyder på at tre av disse leilighetene i Svartediksveien blir revet. Arkivfoto: Rune Nielsen