• At et av de største lokomotivene i regionen velger å etablere seg her på Askøy, vil få stor betydning for hele kommunen.

Næringssjef Bård Sandal klarer ikke å skjule sin begeistring over at Frank Mohn AS skal flytte hovedkontoret og selskapet Frank Mohn Services AS fra Helldal til Florvåg.

— Næringsområdet er attraktivt og har en størrelse som gjør det mulig med fremtidige utvidelser, sier Sandal.

På vårparten 2011 flytter i tillegg Framo Engeneering AS deler av sin virksomhet til Horsøy på Askøy. I første omgang vil det bety rundt 80-100 arbeidsplasser.

— Begge disse bedriftene er sterke, innovative aktører som på sine områder er verdensledende på markedet. Vi er naturlig nok veldig godt fornøyd med at de velger å etablere seg her i kommunen.

Halvparten pendler

  • Hva gjør Askøy så attraktiv?

— Som øy har vi sjø rundt oss på alle kanter. Tilgang til kai og skip spiller en viktig rolle. Dette fordrer at vi må ha tilgjengelige næringsområder å tilby.

Næringssjefen minner om at Askøy over lang tid har manglet egne arbeidsplasser. Rundt 50 prosent av arbeidsstyrken pendler i dag ut av kommunen for å komme på jobb.

— Det er en situasjon vi håper vil endre seg med tiden. Bergen Group satser stort på Hanøytangen. Når så Framo Engeneering og Frank Mohn er på plass, vil vi totalt sett være bedre stilt enn på lenge.

Tressmarka

  • Har dere tilrettelagt flere områder til næringsvirksomhet?

— Vi jobber kontinuerlig med å utvikle næringsarealer. Et fellestrekk i mange kommuner er at det er vanskelig å sette av nok plass til næringsvirksomhet, men vi har noen områder vi jobber med, blant annet Tressmarka. Det er et område på 400–500 mål som ligger mellom Hetlevik og Marikollen, forteller Bård Sandal.

Han understreker at flyttingen av Frank Mohns hovedkontor og Frank Mohn Services ikke er en lykke bare for Askøy.

— Det er positivt for hele regionen at så store virksomheter etablerer seg i et område hvor man har muligheten til å vokse og utvide.

Lars Morten Kyte i Kyte Næringsmegling, som har formidlet salget til Mohn, tror det er økende interesse for å etablere seg på Askøy.

— Både raskt voksende folketall og at broen er nedbetalt er plusspoeng, sier han.