— Det er en katastrofe. De kan like godt legge ned hele kommunen. Dersom vi ikke har videregående skole å tilby, vil ikke barnefamilier flytte hit, sier Olav Svendsen, administrerende direktør i Bremnes Seashore.

Blodfersk laks suser gjennom filetfabrikken til sjømatprodusenten vest på Bømlo. I salmalaksens mekka omsatte de for nesten en milliard kroner i fjor, og pilene peker bare oppover. Det samme gjør behovet for kompetent arbeidskraft.

Men over 500 elever på Bømlo risikerer pendling til Stord for å få den kompetansen i fremtiden. Både Rubbestadneset og Bømlo vidaregående skule er foreslått nedlagt i fylkets skolebruksplan.

Samme skjebne kan dessuten ramme blant andre videregående skoler som Bjørgvin, Fana, Fitjar, Austrheim, Norheimsund og Bergen Handelsgymnasium.

Vil bo på Bømlo livet ut

— Elevene vil sitte halvannen til to timer ombord i en buss daglig. Det blir et stort tap både for dem personlig og for aktivitets- og kulturlivet i kommunen, sier markedssjef Simon Nesse Økland på Bremnes Seashore.

Han viser vei inn i filetfabrikken. Fremdeles står hvitkledde arbeidere langs produksjonslinjen hvor laksen blir filetert, trimmet og skinnet, men stadig mer av produksjonen blir automatisert.

— Derfor vil vi trenge flere slike folk i fremtiden, sier Økland og peker på fire servicefolk i gule kjeledresser.

Fagmann Benedikte Gåsland og Odd Kristian Habbestad får god hjelp fra automatikerlærlingene Joachim Grindheim og Stine Kloven til å skifte en trommel.

— Jeg vet ikke om jeg hadde fått øynene opp for denne bedriften dersom jeg måtte reise ut som 16-åring. Nå har jeg lyst å bli boende på Bømlo resten av livet, sier Stine Kloven (19).

Joachim Grindheim (20) ser for seg alle bussene som må til for å skysse 500 elever ut av kommunen hver dag.

— Hvor skal de gjøre av alle folkene? Det er jo ikke plass på Stord, sier han.

I Odda er næringslivet i harnisk over kuttforslaget. Dagens tilbud med to klasser på Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) og kjemi og prosess i Odda kan bli redusert som følge av synkende folketall.

Det til tross for at Boliden Odda og TTI i Tyssedal årlig vil trenge 25 nye prosessoperatører i perioden 2013 til 2020.

- Fylket bør lytte

— Planen er et alvorlig nakkeskudd mot fastlandsindustrien. Her har vi internasjonale eiere som er villige til å spytte inn millioner i bedriftene, men det offentlige vil bygge ned skoletilbudet, sier Toralf Helland, informasjonssjef ved Boliden Odda.

Også fra næringslivet i Nordhordland kommer varskuropene.

«Nedlegging av Austrheim vidaregåande skule vil medføre at det blir mindre attraktivt for tilsette i industrien på Mongstad å busetje seg i området», skriver Gulen næringsråds leder Arvid Røysum i en høringsuttalelse.

VIKTIG VEDLIKEHOLD: Det tar bare to timer fra salmalaksen kommer fra sjøen til den er ferdig vakumpakket. - Derfor er det viktig at båndene går, sier fagmann Odd Kristian Habbestad (til høyre) mens lærling Joachim Grindheim mekker.
ELIAS DAHLEN

Han peker på at bedriftene i Sløvåg har mål om å ta i mot flere lærlinger enn i dag.

«Det er då viktig med tilgang på lærlingar frå nærliggjande utdanningsinstitusjonar. I den samanhengen har Austrheim vidaregåande skule stor verdi. Skulen må rustas opp, ikkje leggjast ned», slår Røysum fast.

Tilbake på Bremnes Seashore ønsker direktør Svendsen at fylket lytter til næringslivets behov.

— Det er helt uforståelig at de kan foreslå nedlegging. Vi mener i stedet de burde utvide tilbudet på Bømlo og få utdanning innen aquakultur, sier Svendsen.

Riktig å legge ned skoler? Diskuter i feltet under!

I VEKST: Sjømatproduksjon blir stadig mer automatisert og behovet for høyt utdannet arbeidskraft øker hos Bremnes Seashore på Bømlo. Derfor er det uforståelig for ledelsen at fylket foreslår å legge ned de to videregående skolene i øykommunen med nær 12.000 innbyggere.
ELIAS DAHLEN
FRYKTER SKOLEKUTT: Ledelsen ved Bremnes Seashore frykter at lærlinger som Stine Kloven (19) skal bosette seg andre steder dersom kommunen ikke kan tilby videregående utdanning. - Jeg føler meg heldig som har fått jobb her, sier Kloven som her får veiledning av automatiker Benedikte Gåsland (bakerst).
ELIAS DAHLEN
FRYKTER PLASSMANGEL: - Det er jo ikke plass til 500 bømloelever på Stord. Hvor skal de gjøre av alle folkene? spør lærling Joachim Grindheim (20). I bakgrunnen overvåker Benedikte Gåsland arbeidet med å skifte en trommel i filetfabrikken.
ELIAS DAHLEN