• En merkelig måte å vise næringsvennlighet på. Med den nye eiendomsskatten blir det grusomt dyrt for mange i næringslivet, sier Marit Warncke i Bergen Næringsråd.

Kort fortalt har byrådet i bybudsjettet for neste år økt skattesatsen for næringseiendommer med hele 66 prosent.

— Det er forunderlig og kommer til å slå sterkt ut for virksomheter med arealkrevende virksomhet. For en rekke bedrifter med tilhold i Bergen kommer dette til å bli veldig kostbart. Dette hadde vi ærlig talt ikke ventet oss fra et byråd som hele tiden har sagt at de vil vise næringsvennlighet, sier adm. direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd til bt.no.

Galtung Døsvig sukker

— Dette svekker konkurranseevnen overfor Oslo og andre norske byer. Til syvende og sist er det brukerne det går ut over, sier Knut Galtung Døsvig, en av dem som eier næringseiendommer i Bergen.

— Jeg var så glad for noen år siden da Bergen halverte eiendomsskatten på næringseiendommer. Det gjorde oss litt sterkere i konkurransen mot Oslo og andre byer som ikke har slik skatt i det hele tatt. Jeg er derfor tilsvarende trist over snuoperasjonen. Nå er vi tilbake der vi var, og vel så det, sier han.

- Meget dyrt

Da byrådet i fjor fjernet eiendomsskatten for boliger i Bergen, vedtok man samtidig å øke innkrevingen for næringseiendommer.

Håpet var en inntekt på 159 millioner kroner. Byrådet nådde ikke målet, og hever nå eiendomsskatten for næringseiendommer fra 3 til 5 promille. Maks tillatt skattesats er 7 promille.

— Det kan virke lite. Men i praksis er det en økning av skattesatsen på 66 prosent. Det blir meget dyrt for dem med stort arealbehov, sier Marit Warncke.

— Og reduserer konkurranseevnen, sier Knut Galtung Døsvig.

FORUNDRET: Marit Warncke
Vegar Valde