Navn år Formue Inntekt Skatt
Trond Mohn 1943 1.451.555.543 539.564.465 168.144.334
Marianne Rieber 1968 343 964 601 21 351 416 9 757 905
Fritz Rieber 1963 356 940 461 33 902 543 13 856 101
Fredrik Mohn 1956 0 231 673 78 948
Helge Eide Knudsen 1933 433 815 266 32 478 130 13 864 870
Bjarne Rieber 1936 288 071 733 37 621 393 14 152 252
Espen Galtung Døsvig 1972 150 450 074 0 896 700
Tom Cristopher Steckmest 1964 751 870 268 220 111 972 70 004 111
Ole Eirik Lerøy 1959 184 653 630 6 120 238 4 039 827
Bjørn Hanevik 1959 129 957 298 1 347 260 1 138 287
Carl Fredrik Seim 1973 7 204 928 209 197 143 152
Lars Otto Hestness 1941 43 927 896 10 224 762 3 428 260
Christian Gottlieb Rieber 1925 112 941 542 1 118 295 1 032 917
Hans Petter Westfal-Larsen 1939 92 554 731 45 405 906 13 947 817