Prisen på brikkene har frem til nylig vært en begrensning for storstilt bruk i for eksempel varehandel. Nylig gikk imidlertid prisen på brikkene nærmest over natten ned fra cirka kroner 3,50 per stykk til under 50 øre. Den gamle strekkoden kan ha fått en arg konkurrent.

«Snakker» med radiomottaker

Som system er RFID i realiteten miniatyrutgaver av Autopass-systemet vi bruker i bomringen rundt Bergen. Det har også i lengre tid vært brukt som sikkerhetssystem i billåser, der bare bilnøkler utstyrt med riktige RFID-signal får adgang til å starte bilen.

Brukes det i et stort shoppingsenter der varene er merket med systemet, og bankkortet ditt er utstyrt med samme type brikke, så vil en tur i senteret kunne forløpe slik:

Du går som vanlig og fyller handlevogna til randen fra alle butikkene på shoppingsenteret. Når du er ferdig med å handle går du gjennom en portal ved utgangen fra senteret.

Du triller vogna igjennom og møter en terminal, du sjekker vareinformasjonen, slår pinkoden til bankkortet ditt, og vips så er varene betalt til alle butikkene du har handlet i. I tillegg kan du få skrevet ut kvittering og en god vareinformasjon — om du ønsker det.

Pasienter og sykehuspersonell

En annen anvendelse som blir diskutert er merking av pasienter og personell på sykehus med «køfribrikker» som snakker med små sendere plassert i sykehusets forskjellige rom.

Da vil man til enhver tid vite med sikkerhet hvilken pasient man har for seg, of hvor pasienter og personell befinner seg. Ikke bare fordi «det er greit å vite», men også ut fra et klart sikkerhetsperspektiv. På brikkene legges da vital informasjon inn. Det kan hindre kritiske feil.

Science fiction? Ja, men ikke så mye lenger. At en skannende portal kan lese alt du har av varer i vogna og deretter kommunisere trådløst med smartkortet ditt, er teknologi som allerede er i bruk.

Hittil er det bare litt for dyrt for butikkene, men på lageret gires det opp for en ny logistikkrevolusjon.

Krever ikke visuell kontakt

I motsetning til strekkoden, er dette en teknologi som verken krever fysisk eller visuell kontakt og som kan leses gjennom papir, maling og andre miljømessige hindre.

Er bankkortet ditt utstyrt med en slik brikke, kan informasjonen leses like godt om kortet ligger trygt forvart i lommeboken din.

Når en slik etikett - eller brikke - følger varer fra produsent til kunde, kan avleses og oppdateres på ferden, så gir det viktig informasjon til hele leveransekjeden.

Butikken har full oversikt over hva den har på lager, når datostemplinger går ut og de kan følge varen ut av butikken - og få varsel om en vare som ikke er betalt forsøker å forsvinne ut av butikken. Svinnet kan på denne måten reduseres med inntil 70 prosent.

I USA har denne utviklingen allerede startet, og da først og fremst for å forhindre tyveri. Gillette utstyrer alle Mach 3 barberhøvelblad-pakker med en liten radiobrikke som gjør at butikkene kan oppdage når ubetalte pakker forlater butikken.

Ny elektronisk standard

En forkortelse som dukker opp i sammenheng med RFID er EPC - Electronic Product Code. Det er et unikt registreringsnummer som identifiserer en spesiell enhet hvor selve identifikasjonen ligger i en server.

En strekkode kan for eksempel bare fortelle at dette er en spesiell ost fra produsent, men en EPC-utrustet RFID-brikke kan fortelle hele historien til osten. Hvis det skulle skje noe med et vareparti, kan hver enkelt ost i partiet identifiseres.

Tre typer brikker

Det er tre typer RFID-brikker: De enkleste som er ferdig trykket og bare kan leses, de som kan programmeres med informasjon en gang for alle og deretter bare avleses (WORM) og de som til stadighet kan omskrives med ny informasjon (RW).

Alle typene kan være enten passive, hvor strøm som induseres i brikken driver elektronikken, eller aktive, hvor brikken drives av et eget batteri.

Brikkene kan være alt fra små kapsler som trykkes under skinnet til en oppdrettslaks eller bygges inn i smartkort, brikker som festes til paller i en produksjonsprosess, bombrikker i biler eller store bokser som kan identifisere jernbanevogner.

Avhengig av effekten til senderen kan de kommunisere fra et par centimeter til flere hundre meter.

Hva med personvernet?

I dag går 70 prosent av kostnadene ved å drive lagerhold til arbeidskraft. Med RFID vil dette endre seg fordi inntakskontrollen automatiseres. Med en RFID-leser på gaffeltrucken unngår man for eksempel feilplassering av varer.

Undersøkelser tilsier en økning i produktiviteten på mellom 10 og 20 prosent i tillegg til at nøyaktigheten øker til nesten 100 prosent.

Den tette koblingen mellom hvilke varer du kjøper og hvem som betaler dem, kan skape problemer for personvernet.

I USA er debatten startet for lengst, og det er tatt til orde for påbud med systemer som sletter informasjonen i butikken når du forlater den.

VIL DU SAVNE DENNE?: Strekkoden kan bare leses hvis det ikke er sperringer mellom koden og avleseren. Brikker med RFID-teknologi kan kommunisere med scannere selv om de ligger i lommeboken din.<p/> ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ