— De blir ikke arbeidsledige i morgen. Avviklingen vil skje over tre år, så de aller fleste har trolig jobb om ett år også, sier adm.dir. Anders Skjævestad i DNB Liv.

Det er stort sett ansatte i Bergen som jobber med offentlige tjenestepensjoner.

Omskolering og penger

— Vi vil legge til rette for at de får nye jobber, enten i DNB eller andre steder. Vi satser på programmer for omskolering og gir økonomisk kompensasjon, og vil gjøre det så profesjonelt og lett for de ansatte som mulig, sier Skjævestad.

— Hva med sluttpakker?

— Det kan det til syvende og sist bli, men det er en fjern problemstilling nå. Det skal renne mye vann i havet før vi begynner å diskutere det. Jeg vil ikke avdramatisere omstillingen, men det er noe annet å omstille over tre år enn helt plutselig.

Hjelper kundene videre

Kundene vil heller ikke bli berørt, bedyrer Skjævestad. Torsdag fikk alle melding om at DNB Liv ikke vil fortsette med pensjonene. Men også kundene får tre år til å tenke seg om, og DNB Liv vil ifølge Skjævestad gi råd underveis.

— Kundene skal få en god reise et annet sted, lover han.

Ingen anbudsplikt

DNB Liv forvalter i dag cirka 40 milliarder kroner for 64 kommuner og 220 offentlige foretak. Totalt forvalter virksomheten 270 milliarder kroner. Men det er en hake ved offentlige tjenestepensjoner: Kommunene har ikke plikt til å legge dem ut på anbud – slik de må med alt annet de kjøper inn over et visst beløp.

— En kommune som har vært kunde i KLP i mange år, kan fortsette å kjøpe pensjon der uten å teste ut pris andre steder. Vi synes det er rart at ikke sentrale myndigheter krever det. Vi har jobbet i dette markedet siden 1990-tallet, og vi har prøvd å få til at offentlig pensjoner skal være anbudspliktige. 60–70 prosent av markedet er ikke tilgjengelig for oss, sier Skjævestad.

- Tøffere krav

— Men kan dere ikke prøve å få kommunene som kunder selv om de ikke legger det ut på anbud?

— Jo, og vi har lyktes i perioder, vi har jo 64 kommuner og en fylkeskommune som har tatt jobben med å gå ut på anbud. Nå er vi er den siste private aktøren som legger ned. Bare KLP pluss et par som tilbyr pensjonskasser er igjen.

Men det er ikke bare fraværet av anbud som gjør at DNB Liv kaster inn håndkle. Finansbransjen generelt får stadig tøffere krav til hvor mye eierne må skyte inn i virksomheten, det vil si egenkapitalkrav. Dette er ikke en virksomhet som går med underskudd i år, men inntjeningen er så liten at det ikke rettferdiggjør den kapitalen vi bruker på det, sier adm.dir. Anders Skjævestad i DNB Liv.