Napster er ikke lenger bare et filarkiv for musikkinteresserte nerder som vil plukke fritt i arkivet til likesinnede. Striden rundt nettstedet og om virksomhetens lovlighet har samtidig popularisert ideen om at harddiskene på PCer i nettverk kan brukes som et omfattende distribusjonssystem for informasjon. Nå ser Wall Streets tunge finansfirmaer nytten i peer-to-peer— (P2P) teknologi.

IT-selskapet DataSynapse annonserte mandag en kontrakt med First Union Corp, som blir det første finansielle firmaet som tar i bruk P2P til store operasjoner. DataSynapse tilbyr P2P-løsninger til store banker, meglefirmaer og energiforhandlere og har testprosjekter med ti store virksomheter.

Wall Streets interesse for P2P kommer etter et krevende arbeid med å sette opp nettverk av klientservere som kan håndtere datamengden som skal distribueres når milliarder av transaksjoner og forandringer i porteføljer foregår.

DataSynapse har utviklet programvare som bryter opp komplekse operasjoner til mange enkle og distribuerer så disse i et nettverk av sammenkoblede kontor-PCer.

Andre voksende P2P-virksomheter er SETI, Entropia og United Devices, som henholdsvis bruker overskytende datakraft i PC-nettverk til rom-, AIDS- og kreftforskning.(Origo)