Etter Napster startet arbeidet med å oppfylle rettens krav om å fjerne materiale beskyttet av opphavsrettigheter, har 20 prosent av brukerne forsvunnet, hevder analysefirmaet Jupiter Media Metrix (JMM).

Fildelingstjenesten hadde 12 millioner brukere i mars, mot 15 millioner i februar, ifølge JMMs tall. Trafikken på fildelingstjenesten nådde 2,79 milliarder nedlastede sanger i februar. I mars gikk den ned til 2,49 milliarder, ifølge et annet analysefirma, Webnoize.

Til tross for trafikknedgangen er Napster fortsatt en av de mest populære sidene på nettet, hevder JMM.

Ved tidligere målinger har Napster vært kritisk til tall fra JMM. Fildelingsselskapet har ment at de faktiske tallene er høyere fordi JMM kun måler antall hjemmebrukere. (Origo)