Siden mandag har Recording Industry Association of America sendt bortimot 60 advarsler til Napsters kloninger og ber dem stenge tjenestene. Napster-dommen åpner for et massivt fremstøt mot Napster-like tjenester som Gnutella, melder Wall Street Journal.

Men platebransjen kan få seg en juridisk kalddusj. Napster-dommen gir i praksis Gnutella og andre filbyttesystemer rettslig beskyttelse, hevder Jeffrey S. Rothstein, parner i advokatfirmaet Sidley & Austin og medlem av firmaets teknologi— og ehandelsgruppe.

— Apelldomstolen stadfestet et tankesett som kan benyttes for å forsvare et desentralisert filbytte-format, sier han til New York Times.

Napster har i stor grad sentralisert kontrollen over innholdsflyten og har dermed muligheten til å sjekke om det er piratkopiert musikk som byttes i tjenesten, slo retten fast i sin domsavsigelse.

— Dommen er godt nytt for Gnutella om dens kloner. Systemene lar deg dele hva enn du vil - det kan være musikk, men det kan også være oppskrifter, sier Rothstein.(Origo)