Verken Napster, AOL Time Warner, Warner Music, BMG Entertainment eller EMI vil kommentere saken, skriver Reuters. En eventuell avtale vil være avgjørende for Napster. Nettselskapet planlegger en omgjøring av fildelingsprogrammet til en sikker betalingstjeneste som inkluderer vederlag til artister og opphavspersoner. Napster, med sine mer enn 60 millioner brukere, vil være en mektig distribusjonskanal for plateselskapene.

Avtalen vil være den siste i en rekke allianser innen musikkindustrien, som beveger seg mot nettbasert salg. Den nye betalingstjenesten til Napster blir antakelig lansert i løpet av sommeren, sa administrerende direktør Hank Barry i et intervju nylig.

Verdens største plateselskaper, Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group, EMI Recorded Music og BMG Entertainment, saksøkte Napster i desember 1999. Selskapene hevdet at Napster oppfordret til piratvirksomhet som kostet plateselskapene milliarder av dollar årlig i tapt salg.

BMG trakk senere søksmålet. Plateselskapets eier, det tyske mediekonsernet Bertelsmann, inngikk en samarbeidsavtale med Napster. Bertelsmann lånte nettselskapet 60 millioner dollar mot at det populære fildelingsprogrammet skulle utvikles til en lovlig betalingstjeneste.

Napster ble dømt til å fjerne materiale beskyttet av opphavsrettigheter mars 2001.(Origo)