Fylkesutvalget skal torsdag ta stilling til en søknad om ruteløyve for strekningen Bergen Sentrum — Flesland fra selskapet Turistbuss Bergen AS.

Ti avganger daglig

Selskapet ønsker å kjøre flybuss fra Turistinformasjonen, rundt sentrale Nordnes og direkte til Flyplassen. I søknaden legges det opp til ti avganger på hverdagene, fra 05.30 til 17.00, samt seks returavganger fra Flesland.

Dette er samme strekningen som Xpressbuss.no har fått løyve til å trafikkere. Selskapet fikk tildelt løyvet av fylkespolitikerne 28. november, men har ennå ikke startet opp ruten. Xpressbuss.no planlegger derimot langt flere avganger, hvert 30. minutt fra klokken 04 til 24 på alle hverdager.

Fra før kjører Tide Buss AS sin flybuss fra Bryggen og vekselvis via Fjøsanger og Fyllingsdalen til Flesland. Tides flybuss har normalt avgang hvert kvarter fra 04 til 24 alle dager. Dagens flybuss koster 100 kroner én vei for voksne, 160 kroner tur/retur.

Turistbuss Bergen skriver ikke hva prisen for deres tilbud vil bli, utover at det vil bli gitt rabatt for barn, studenter, honnørreisende og tjenestepliktige.

- Konkurrerer med drosjer

Fylkesrådmann Paul M. Nilsen anbefaler politikerne å si nei til det nye selskapet.

«Det er viktig med et robust flybusstilbud i Bergen, men flere aktører på veien. Tide Buss og Xpressbuss.no vil ha utgangspunkt fra hver sin side av Vågen og gi god rutedekning for overnattingsvirksomhetene i området. Fra Olav Kyrres gate og busstasjonen vil det være konkurranse om passasjerene», skriver han i sin innstilling.

Derimot mener han det er negativt at Turistbuss Bergen kun vil drive ruten i høytrafikktiden, da det fra før er et godt rutetilbud.

«Dette kan ha negativ effekt på lønnsomheten til de operatørene som har drift hele dagen og til drosjenæringen som har en viktig inntektskilde i flyplasskjøringen, særlig morgen og ettermiddag», slår han fast.

Samferdselsutvalget behandlet søknaden fra Turistbuss Bergen på sitt møte mandag, og støttet fylkesrådmannens negative innstilling.

— Vi er for konkurranse, men flertallet følte at selskapet var konkurransevridende i måten de søkte på. Det gjaldt blant annet det at de kun ville kjøre i rushtiden, sier Gustav Bahus (Frp), leder for samferdselsutvalget.

Han sier at partiet vil gjøre en ny vurdering innen fylkesutvalgsmøtet, som avholdes i Austevoll torsdag.

Synspunkter? Si din mening her.