Tirsdag morgen varslet Konkurransetilsynet NorgesGruppen om at de foreløpig ikke får lov til å iverksette det planlagte innkjøpssamarbeidet med ICA (se fakta).

— Vi er bekymret for at NorgesGruppen gjennom dette samarbeidet både får økt sin innkjøpsmakt, men også i stor grad får kontroll med en større del av detaljomsetningen i Norge, sier Meyer.

Konkurransedirektøren sier hun først og fremst er bekymret for konkurransen mellom NorgesGruppen og de to andre dagligvaregigantene, Rema og Coop.

— Dersom NorgesGruppen får betydelig bedre betingelser enn de andre kjedene, vil de kunne bruke dem til å utkonkurrere dem. Da vil Coop og Rema kunne få problemer med å overleve. Det er primærbekymringen vår, sier Meyer til bt.no.

Vil få over halve markedet

Ifølge Meyer drar NorgesGruppen i dag stor nytte av å være den største dagligvareaktøren. Med et innkjøpssamarbeid med ICA vil de få en markedsandel på over 50 prosent i grossistmarkedet.

Meyer berømmer Rema for å drive godt i konkurransen.

— Ut i fra det vi ser, ser det ut til at Rema har et veldig effektivt system.

- Men i forhold til mange andre bedrifter, er jo Rema 1000 og Coop giganter. Hvorfor mener dere at de trenger beskyttelse?

— Dette innkjøpssamarbeidet kan forrykke balansen mellom dagligvareaktørene. I forbindelse med matkjedeutvalget sa vi at sterk kjøpermakt kan være gunstig, men vi sa også at det er gunstig så lenge det er sterk konkurranse mellom kjedene. Det vi er redde for nå, er at konkurransen vil bli mindre intens, sier Meyer.

Reitan: - Hyggelig sagt

Hos Rema 1000 tas Konkurransetilsynets omtanke godt imot.

— Det var jo veldig hyggelig sagtav Meyer. Men jeg tror at konkurransetilsynet gjør det det skal gjøre, nemlig åsørge for at det er konkurranse i markedet. Og med en sammenslåing av Ica ogNorgesGruppen, vil det være veldig vanskelig å konkurrere. Nå gir hunforbrukerne et valgalternativ når de skal ut å handle mat, sier Rema-sjef OleRobert Reitan til Aftenposten.

Han er for øvrig helt enig medMeyer i resonnementet.

— Hvis vi skal løpe en 800 meterkonkurranse og den ene starter med 400 meter forsprang, sier det seg selv at viikke klarer å ta dem igjen. Det er jeg glad for at Meyer ser, sier Reitan.

Vil ikke diskutere i media

NorgesGruppen har fått frist til 8. mars med å kommentere varselet fra Konkurransetilsynet.

Så langt tar NorgesGruppen dagens melding "til etterretning".

— Vi vil ikke gå inn i en diskusjon med Christine Meyer gjennom media. Vi har fått en frist fra Konkurransetilsynet for å komme med våre tilbakemeldinger, og vil bruke den tiden godt, sier Bård Gulltvedt som er direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt hos NorgesGruppen.