— Det er meningsløst å bygge en tunnel som går parallelt med Fløyfjellstunnelen, bare litt lenger inne. Og Mindetunnelen vil bare gi flere biler til krysset på Nygårdstangen, mer forurensning og enda større sårbarhet, sier næringspolitisk sjef Atle Kvamme i Bergen næringsråd.

Heller indre ringvei

I dag la næringsrådet frem sin nye handlingsplan for transport og samferdsel for årene 2014–2030. Arbeidet med planen har vært ledet av Dag Aksnes, regiondirektør i OBOS. Utvalget har vært assistert av trafikkplanlegger Helge Hopen.

— Det er ingen revolusjoner her, men vi gjør en del endringer fra våre tidligere planer. Og da blir det selvsagt diskusjoner, sier han.

En av nyhetene handler om hva næringsrådet ikke lenger ønsker å bygge. Den lenge omtalte Skansetunnelen er nå helt ute av planene til næringslivet.

«Bergen Næringsråd anbefaler å prioritere utbygging av et ringveinett rundt det sentral byområdet fremfor etablering av en Skansenstunnel. En ringvei vil avlaste Fløyfjellstunnelen, noe som kan åpne for at Fløyfjellstunnelen kan få en økt funksjon når det gjelder å avlaste sentrum for biltrafikk», heter det i planen.

Mæland står alene

Skansetunnelen er en del av Bergensprogrammet. Den er planlagt med innslag i Christies gate ved Festplassen og skal munne ut i Sandviken. Hensikten er å avlaste sentrum for trafikk og gjøre Bryggen bilfri. I Bergensprogrammet er det satt av 600 millioner kroner til tunnelen, men kostnaden vil høyst sannsynlig bli enda større.

Arbeiderpartiet har ombestemt seg siden avtalen om Bergensprogrammet i 2003, og støtter nå ikke lenger bygging av Skansetunnelen. Det har fått byrådsleder Monica Mæland til å reagere sterkt. Mæland har hittil stått knallhardt på at tunnelen skal bygges.

— Tunnelen er ikke et ønske, men et vedtak gjort både av bystyret, fylkestinget og Stortinget. Bergenserne har betalt for tunnelen siden 2001, sa Mæland i fjor.

Da hadde også veisjef Helge Eidsnes uttalt at han var skeptisk til tunnelen. Og nå ønsker altså heller ikke næringslivet denne tunnelen.

- Glem Mindetunnel

— Vi mener det er langt bedre å bruke pengene på å bygge en ringvei som tar trafikken utenom hele sentrumskjernen. Skansetunnelen er et svært vanskelig prosjekt. Den må få fire felt, og hvor skal man klare å få ut fire felt i Sandviken? spør Helge Hopen.

Han har et lignende resonnement når det gjelder Mindetunnelen, som har vært planlagt som en avlastningstunnel for E39 over Danmarks plass.

— Den vil bare forsterke dagens system, der all trafikk må over Nygårdstangen. Det Bergen trenger er alternative omkjøringsveier, slik Oslo og Trondheim har med sine ringsystem. Først da kan man satse på kollektivtrafikk mot sentrum, fordi man har et alternativ for bilene, sier han.

Hopen mener at trafikken over Danmarks plass uansett vil bli halvert hvis næringsrådets planer blir bygget.

Tunnel Åsane–Fyllingsdalen

Alternativet som næringsrådet skisserer er et ringveisystem som inkluderer en tunnel mellom Arna og Fjøsanger, tunnel videre Åsane i nord og til Ringvei Vest i sør. Dette erstatter også den planlagte Ringvei Øst, som skal ha utløp ved Midttun.

— Vårt forslag blir som en indre Ringvei øst, bare at den går i tunnel, sier Kvamme.

Positive politikere

Politikerne som var til stede under dagens presentasjon, roser stort sett planen. Selv Dag Skansen (H) var spak i sitt forsvar av Skansetunnelen.

— Jeg har den innstillingen at vi først må se på om dette er en bedre løsning, og ønsker ikke stå steinhardt på gamle løsninger nå. Det samme gjelder Mindetunnelen, som tross alt er en 20 år gammel idé. Men vi skal huske at begge disse tunnelene er regnet som viktige miljøtiltak, sier Skansen.

Harald Schjelderup (Ap) var begeistret for ideen om en Arnatunnel som munner ut ved Fjøsanger.

— Det er en veldig god løsning, spesielt dersom vi kan få en påkobling nordover mot Åsane. Nå må vi klar eå få til tverrpolitisk enighet om løsninger igjen, slik vi hadde da Bergensprogrammet ble skapt, sier han.

HAR EN PLAN: Dag Aksnes og Atle Kvamme presenterte Bergen Næringsråd sin transportplan for de neste ti årene. Totalt er det foreslått tiltak for nærmere 75 milliarder kroner. FOTO: RUNE MEYER BERENTSEN