Stord flyplass hadde over 45 prosent flere reisende i juni i år enn på samme tid i fjor.

Flyplassen i Sunnhordland hadde 2476 reisende i juni i år, mot 1703 i fjor.

Økningen første halvår i 2013 var på 34 prosent sammenliknet med samme periode i 2012.

— Økningen skyldes arbeidere som pendler i forbindelse med at Kværner bygger to store plattformer her, sier lufthavnsjef Jan Morten Myklebust.

Han kunne melde om et rutebelegg på 80 prosent sist uke.

Store lån

De fem siste årene har eierne av lufthavnen, Stord kommune og Hordaland fylkeskommune, tilført flyplassen vel 35 millioner kroner i kapital.

Det meste har vært i form av lån. Det kom frem av en selskapskontroll Deloitte gjorde for Hordaland fylkeskommune i fjor høst.

Flyplassen gikk i 2012 med et underskudd på 3,4 millioner kroner. Underskuddet skyldtes at de måtte betale det danske selskapet Danish Air Transport (DAT) for å fly ruten Stord-Oslo.

Tapet har eierne dekket opp.

— Nå har DAT meldt at de ønsker å fly på egen risiko, forteller Myklebust.

Han har dermed tro på at flyplassen klarer seg uten tilskudd fra eierne de neste tre årene.

Nedgang på landsbasis

Pr. i dag tilbyr flyplassen kun ruten Stord-Oslo.

— Vi har også tilbudt en rute til og fra Molde to ganger i uken, men den har sommerferie nå. Vi planlegger å utvide denne ruten til høsten, i tillegg til å tilby én ekstra flyging på Oslo-ruten, sier Myklebust.

Statistisk sentralbyrå (SSB) kunne i slutten av juni i år melde om en generell nedgang i antall innenrikspassasjerer i Norge.

— 3,7 millioner passasjerer fløy mellom norske flyplasser i første kvartal 2013, melder SSB på sine nettsider. Det er en reduksjon på 3,6 prosent fra samme kvartal i 2012.