Etter forrige rentemøte holdt Norges Bank styringsrenten uendret på 2,25 prosentpoeng. Nå skal renten opp.

Dette kan være startskuddet på det som trolig er en lang ferd mot fordoblet boliglånsrente.

Les også:

DnB NOR, Postbanken og Nordea-kunder får økte renteutgifter tidlig denne uken, mens Skandiabanken venter til mandag i neste uke med å iverksette sin renteøkning.

De beste boliglånsrentene kommer dermed til å ligge på rundt 3,25-3,5 prosent.

Ifølge forbrukerøkonomer må bankkundene forberede seg på langt tøffere tider. Om tre år kan boliglånsrenten ligger på rundt 7 prosent.

Rammer de unge

— Særlig de som er ferske på boligmarkedet og har mye lån i forhold til inntekt, vil nok slite mer enn andre med stadig nye rentehevinger, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 Gruppen til NTB.

Flere rentehopp i sommer

Både Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norges Bank har anslått en renteutvikling med en eller to renteøkninger til i år og flere rentehopp hvert av de neste tre årene.

Ifølge sentralbankens prognoser, ligger det an til en ny økning i styringsrenten allerede i august.

Analytikerne i Nordea Markets framhever dessuten at Norges Bank nå synes å legge større vekt på press i økonomien enn på inflasjonsmålet.

Det tilsier en enda raskere retur til normalrentenivået, ifølge Nordeas Gaute Langland og Katrine Gooding Boye.

I mandagens renteanalyse fastslår de at sentralbanken ser for seg ni renteøkninger de neste to årene.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DnB NOR støtter Gundersen. Hun ber DnB NORs kunder ta høyde for en rentesats som ligger 3-4 prosentpoeng høyere enn i dag.

Hun synes likevel det er vanskelig å si noe helt sikkert om hvordan renteutviklingen vil se ut for privatkundene.

Kredittmarkedet er vel så viktig for bankenes utlånspraksis som styringsrenten, påpeker hun.

— Bankenes utlånsrente er avhengig av hvordan prisen på penger i markedet utvikler seg. Det er ikke gitt at boliglånsrenten følger styringsrenten. Men at den skal sakte med sikkert opp, er de fleste eksperter enige om, sier hun.

Det første rentehoppet vil ikke merkes i stor grad, viser Gundersens beregninger. Et lån på 1 million kroner blir rundt 210 kroner dyrere i måneden, mens de som har to millioner i lån, må regne med rundt 415 kroner mer i måneden.

Boligbyggingen øker

Foreløpige tall fra SSB tyder på at boligbyggingen økte markant i januar-mai 2011, sammenlignet med året før. Antall igangsatte boliger gikk opp med 42 prosent.

Det ble gitt igangsettelsestillatelse for 12.028 nye boliger i januar-mai i år, noe som er en oppgang på 3.576 boliger sammenlignet med samme periode i fjor.