— Folk med høyere utdannelse er lengre ledige før de kommer tilbake i jobb. Det er bekymringsfullt og noe vi ikke har sett tidligere, sier Anne Kverneland Bogsnes, fylkesdirektør i NAV Hordaland.

Arbeidsledigheten i Hordland var 2,3 prosent i april. Ifølge de sesongjusterte tallene er det en økning på 113 personer (1,9 prosent) fra mars.

Fortsatt bedre enn snittet

Dette skjer samtidig som arbeidsledigheten falt på landsbasis.

— Vi ser at trenden i Hordaland har vært en økende arbeidsledighet over flere måneder. Samtidig ser vi at antall stillingsutlysninger går nedover, sier Bogsnes.

Ledigheten i Hordaland (2,3 prosent) er likevel fremdeles lavere enn landsgjennomsnittet på 2,8 prosent.

Færre stillinger ute

Iapril ble det lyst ut 2424 stillinger i Hordaland. Dette er 1004 færre enn iapril i fjor, og en nedgang på 29 prosent. Så langt i år er nedgangen på 20prosent.

Nedgangen i utlyste stillinger er spesielt høy innen blant annet helsepleie og omsorg, IKT- og ingeniørstillinger.

NAV sentralt opplyser også at ledigheten det siste året har økt mest for dem med bakgrunn fra lederyrker og ingeniør- og ikt-fag.

Økt langtidsledighet

Av de ledige i Hordaland har 46 prosent vært uten arbeid i lengre enn seks måneder. Fylkesdirektør Bogsnes er uroet over at langtidsledigheten øker.

— Det er bekymringsfullt. Når folk er ute av arbeidslivet i lang tid, er det vanskelig å få dem tilbake i jobb.

Påsken spilte inn

På landsbasis falt antall helt arbeidsledige med 500 personer i april.

— Nedgangenvi ser i april kan i hovedsak forklares ved at det er få som melder segarbeidsledig i påsken. I år falt påsken i april, mens den i fjor falt i mars.Dette har ført til vesentlig færre nye ledige i april i år sammenlignet med iapril i fjor, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad, ifølge en pressemelding.