- Det er galskap å bo her. Vi vil flytte så raskt som mulig, men det er vanskelig å finne bolig.

Det sier Inga Stepina fra Latvia. Sammen med ektemannen og deres to barn har hun bodd i Vestlundveien 22 i halvannet år.

—  Vi har vært uten strøm i to uker. Hver dag forteller huseieren at han skal fikse det, men ingenting skjer, sier Inga.

Er det politiet? Reis til helvete!

I gangene rundt hybelen er det åpne sikringsskap, opprevne gulv og persontrafikk. Til sammen bor det rundt 40 personer i hybelhuset, inkludert fem barnefamilier, ifølge Stepina.

Sprøyte utenfor døren

Det bankes på en dør lenger nede i korridoren.

— Er det politiet? Reis til helvete! ropes det fra innsiden.

Småbarnsfamilien fra Latvia må benytte toalett og dusj i gangen, som er skittent og uten varmt vann.

Mens BT er på besøk, er det noen som legger igjen en sprøyte rett utenfor småbarnsfamiliens hybeldør.

Kommunen fikk nok

I går tidlig kuttet BKK strømmen for 40 beboere i det ulovlige hybelhuset i Vestlundveien 22, uten å varsle beboerne på forhånd. Det var dråpen som fikk begeret til å renne over for Bergen kommune, etter at BT gjennom en rekke artikler har satt fokus på boforholdene i bygget.- Strøm er helt nødvendig i en husholdning. Spesielt når det er barn med i bildet, så trenger man oppvarming og ordnede boforhold, sier Jostein Hestnes, etatssjef for sosialtjenesten i Bergen kommune.

I går kveld fikk de fleste beboerne strømmen tilbake, etter at kommunen gikk med på å dekke de løpende strømutgiftene. Nå går kommunen inn med tunge tiltak for å få tømt det ulovlige hybelhuset.

- Det er en veldig kortsiktig løsning. I dag starter vi en kartlegging av alle beboerne og deres behov, slik at vi kan gi dem alternative botilbud, sier Hestnes.

Uvanlig inngripen

Flere personer fra Nav tar i dag turen til Vestlundveien. Her vil de gjennomføre samtaler med alle de 40 beboerne. At kommunen griper inn overfor personer som ikke er inne i det kommunale systemet fra før, er uvanlig.

- Vi gjør dette siden det dreier seg om såpass mange husstander og personer. Men jeg kan ikke huske å ha hørt om noe lignende, sier Hestnes.

Etatssjefen sier flere typer tilbud kan bli aktuelle for beboerne, uten at han vil konkretisere disse.

- Først må vi bli kjent med disse personene, og finne ut hvilke behov de har. Men vi tar sikte på å løse situasjonen innen få dager. Enkelte vil nok finne seg bolig på egen hånd, sier han.

Mange arbeidsinnvandrere

Flere av personene som bor i hybelhuset er arbeidsinnvandrere som ikke har fått innpass på det norske leiemarkedet.

Ektemannen til Inga Stepina arbeider som snekker, mens hun er hjemme og passer parets sønn Davis (6).

- De aller fleste leilighetene er altfor dyre for oss, spesielt med stort depositum. Når vi en sjelden gang finner en rimelig leilighet, kommer det et titall andre på visningene, sier Stepina.

Det samme forteller Roland Rusins fra Latvia. I flere måneder har han, konen og deres to døtre i skolealder bodd i Vestlundveien 22.

- Vi skulle gjerne bodd et annet sted, men det er veldig vanskelig å få leie i Norge for oss utlendinger. Vi har gått på visning etter visning, uten å få tilslag. Dermed ender vi opp med å måtte bo på steder som dette, sier Rusins.

Nå håper han at kommunen kan hjelpe familiene med å finne et bedre sted å bo.