Nye pensjonsregler fra nyttår svir for dem som jobber svart. De mister det statlige pensjonsinnskuddet på 18,1 prosent av inntekten.

Viktige deler av den nye folketrygden trer i kraft fra nyttår. De som jobber svart vil få seg en overraskelse. For de blir pensjonsinnskuddet 18,1 prosent lavere for hver krone som ikke oppgis.

Trygdereformen endrer pensjonsopptjeningen for alle født etter 1962 og delvis også for de som erfødt tidligere.

I dag er reglene slik at lønnen i de 20 beste årene i arbeidslivet, danner grunnlaget for hva som utbetales fra folketrygden.

Om du jobber i 40 år er det besteårsregelen på 20 år som gjelder. Det betyr at om du tjener dårlig i 20 år så vil likevel de 20 beste årene redde pensjonen.

Fra nyttår vil alle årene i arbeidslivet telle med i beregningen av alderspensjonen.

**Les også:

— Bryr seg ikke om pensjon før det er for sent**

- Pensjonskatastrofe

  • 20 år med stor grad av svart arbeid betydde med andre ord ingenting for pensjonen tidligere, så lenge årets hvite lønn var over 75.000 kroner i dagens kroneverdi. Da ble lønnen registrert i pensjonssammenheng. Deretter kunne man jobbe 100 prosent svart uten at det fikk konsekvenser for pensjonen, sier administrerende direktør i Nordea Liv, Jørund Vandvik. Han advarer de som jobber svart.

— Staten vil gi den enkelte et innskudd på 18,1 prosent av hver krone du tjener eller oppgir at du tjener. Dette gjøres om til løpende pensjonsom kan tas ut fra 62 år eller senere. Jobber du svart går du rett i en pensjonskatastrofe, sier Vandvik i Nordea Liv.

Mister 46.000 i pensjon

Han har gjort et enkelt regnestykke for å illustrere hvor stort tapet blir.

Eksempelet er en gift 47-åring (født i 1963) og som jobber i 40 år.

— La oss si at en person tjener 400.000 i dagens kroneverdi hvitt, og 100.000 kroner svart i året. Den hvite inntekten gir en pensjonsutbetaling på cirka 183.000 kroner pr. år. Den svarte inntekten ville gitt 46.000 kroner i tillegg, sier Vandvik.

Her lurer folk som jobber svart seg selv, og vil virkelig få det feigt igjen.

Adm direktør i Nordea Liv, Jørund Vandvik

Gjelder alle ytelser

- På samme måte vil uføretrygd, arbeidsledighetstrygd og andre ytelser fra trygdesystemet bli påvirket?

— Ja, i den forstand at alle rettigheter er basert på den offisielle hvite lønnen man har. Så her lurer folk som jobber svart seg selv, og vil virkelig få det feigt igjen. Svarte penger går jo helst til forbruk, de blir neppe spart til pensjon. Jeg tror ingen virkelig har tenkt gjennom hva de nye reglene innebærer, sier Vandvik.

I den nye pensjonsreformen vil alle få en garantipensjon, det som i dag kalles minstepensjon.

Den vil etter dagens pengeverdi være på 1,85 ganger grunnbeløpet (G) i folketrygden. I dag er G på 75.641 kroner og garantipensjonen på 139.936 kroner.