Mens optimismen har rådet i Hordalands næringsliv etter finanskrisen, viser Næringsbarometeret for mai at troen på fremtiden er langt mindre nå. Den samlede forventningsindeksen faller med hele 35 prosent fra tilsvarende undersøkelse i fjor.

Dermed kan det virke som om dagens krise i Europa også har nådd bedriftsledere i Hordaland.

Forventningene er desidert lavest blant bedriftene i Nordhordland. Der havner indeksen på minus fem — mot pluss 19 for et år tilbake.

- Høye kostnader

- Det er ingen hemmelighet at vi sliter med høye kostnader og dårlig inntjening, sier daglig leder Tore Torpe ved Torpe Møbelfabrikk i Øystese.

Han gir oljerelatert virksomhet skylden for kostnadspresset.

- Oljeindustrien er selvsagt på mange måter en lykke for landet vårt, men samtidig må vi innse at den er kostnadsdrivende for annen landbasert virksomhet. Vi merker det godt på lønninger og andre kostnader, sier han.

Dramatisk situasjon

For 10-15 år siden hadde familiebedriften over 30 ansatte, nå er det bare fire fast ansatte og tre på deltid igjen.

- Vi har flagget ut all produksjon, hovedsakelig til Polen og Ukraina, sier Torpe. De siste fem årene har regnskapet hans vist røde tall, siste året med ca. en million kroner.

- Hvor lenge klarer dere å holde det gående?

- Situasjonen er dramatisk for oss. Yngste sønnen min er imidlertid interessert i å prøve å videreutvikle bedriften, så vi får se hva som skjer, sier Torpe.

møbler004 copy.jpg
ROAR CHRISTIANSEN

Todelt økonomi

Næringsbarometeret, som offentliggjøres i dag, viser en tydelig todeling i økonomien i Hordaland. Selskaper som har mer enn halvparten av sin omsetning fra oljerelatert virksomhet, har en samlet forventningsgrad på 44, mens den tilsvarende indeksen for dem som ikke er involvert i olje og gass bare er 11.

Barometeret viser også at mange eksportbedrifter har tøffe tider. Det er særlig eksportører av tradisjonelle innsatsvarer, som kjemiske produkter og metall, som sliter med fallende priser og overproduksjon på verdensmarkedet.

Det samme gjør oppdrettsnæringen, der eksportnivået er på et historisk toppnivå, men prisene for lave til å gi regningssvarende drift.

Naboen sliter også

Også naboen til Torpe i Øystese, Kleppe Møbelfabrikk, sliter med kostnadspresset.

- Vi har valgt å opprettholde produksjonen her lokalt og ikke sette den ut, men både kostnadspresset og markedet er veldig tøft, sier daglig leder Jakob Sandven.

Mange i kommunen jobber innen oljerettet virksomhet, noe som ifølge Sandven er med på å drive kostnadene oppover.

- Vi som driver i den tradisjonelle industrien, vil nok merke det hvis lønnsoppgjøret ender slik det ser ut til nå, sier han.

Holdt seg til en nisje

Kleppe er med sine 24 ansatte blant de siste møbelprodusentene i fylket.

- Hvordan har dere klart å overleve?

- Hovedårsaken er at vi har holdt oss til én nisje hele tiden og spesialisert oss kun på produksjon av bord. Dernest har vi reinvestert i moderne maskiner fortløpende. Like fullt er det økende kostnadsnivået en reell trussel for oss, sier Jakob Sandven.

Av fjorårets 33 millioner i omsetning sitter bedriften igjen med et driftsresultat på ca. 700.000 kroner.

Flest konkurser i nord

I de siste års næringsbarometre har regionen vest for Bergen skilt seg ut som den mest optimistiske i fylket. Nå ser de merkbart mørkere på fremtiden også der.

Størst nedgang i forventninger og optimisme står bedriftene i Nordhordland for. Regionen har også det høyeste antall konkurser i forhold til tallet på bedrifter blant regionene i fylket.

Likevel har Nordhordland, ifølge Næringsbarometeret, den laveste arbeidsledigheten blant regionene (1,5 prosent). Det kan bety at ledige hender fra selskaper som må skjære ned, har funnet arbeid i andre virksomheter.

Venter likevel vekst

Selv om optimismen fra de to foregående år er snudd, viser undersøkelsen at det likevel er overvekt av bedrifter som venter vekst enn nedgang.

Rundt hver tredje virksomhet venter økning i omsetningen i løpet av2012, og hver fjerde ser for seg at lønnsomheten skal bli bedre.

Konklusjonene fra bedriftsundersøkelsen viser også at hver fjerde bedrift vil øke antall ansatte, mens hver tiende vil kutte ned.Svakest er tallene for investeringer. Her er det tilnærmet likt mellom dem som venter seg vekst og dem som venter reduksjon.

18 prosent av bedriftene har prøvd å rekruttere nye medarbeidere de siste tre månedene — uten å lykkes, særlig innen bygg og anlegg.

Kjenner du deg igjen i undersøkelsen? Del dine erfaringer under!