Den årlige skolerangeringen til Financial Times (FT) setter Handelshøyskolen BI på en 44. plass av de beste handelshøyskolene i Europa. Det er opp hele 18 plasser fra i fjor.

I samme rangering havner Norges Handelshøyskole (NHH) på en 46. plass, to plasser ned fra fjoråret. Dermed har BI tatt over plassen til NHH.

Lav svarprosent

— Rangeringen viser at NHH holder stand i en tid der vi får stadig flere konkurrenter. Denne rangeringen legger sammen resultatene fra fem delrangeringer. I år har vi bare vært med på tre av dem, og dette er den viktigste enkeltgrunnen til at vi ikke kommer enda høyere på listen, sier rektor Frøystein Gjesdal til internavisen Paraplyen.

Lav svarprosent fra små kull er årsaken til at NHH ikke kom med på alle de fem delrangeringene.

Samme problemet var det også i 2011. Da falt NHH falt hele 13 plasser til en 44. plass. Da var de kun med på to av fem delrangeringer, i motsetningen til hele fire av fem i 2010.

— Financial Times viser at vi har utdanning som er internasjonalt konkurransedyktig. FT-rangeringen er likevel ikke det mest sentrale kvalitetsmålet for NHH. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss på mange områder innen utdanning og forskning, sier Gjesdal.

— Noen av tiltakene vil hjelpe oss på rangeringen, mens andre neppe vil gi noen utslag fordi virkningene ikke fanges opp av FTs indikatorer, legger han til.

- Vil høyere opp

På Twitter er ambisjonene til NHH imidlertid klarere. Her påpeker kommunikasjonssjef Kristin Risvand Mo at NHH må opp på rankingen.

«NHH har aldri hatt som ambisjon å være på topp i FT, vi skal ha flere mål på kvalitet (...) FT er viktig for oss pga synlighet internasjonalt. Og vi vil høyere opp enn i dag», skriver hun på Twitter.

BI, som nå er rangert som Norges beste handelshøyskole, jubler over den nye plasseringen.

— Dette er kjempebra. Vi opererer i en rennomèbransje og i den sammenheng er kåringer som denne svært viktige for oss. Rangeringer er håndfaste bevis på vår internasjonale status, sier rektor Tom Colbjørnsen til Hegnar.

Svenskene bedre

Totalt var 75 skoler med på årets rangering og beste nordiske skole er Stockholm School of Economics på en 21. plass.

Førsteplassen er delt mellom HEC Paris og spanske IE Business School. Deretter kommer London Business School på plassen bak.