I løpet av desember skal kommunen betale tilbake resten av pengene de skylder foreldre med barn i SFO som ble streikerammet.

Til sammen 81 skoler og 68 barnehager i Bergen ble rammet av storstreiken i mai. Byrådet anslår tapte foreldreinntekter fra barnehage til 2,4 millioner kroner, mens tapte SFO-inntekter er på 1,5 millioner kroner. Dette kommer frem i byrådets 2. tertialrapport som nylig ble lagt frem.

Ikke alle har fått

Foresatte til barn som ikke fikk gå i barnehage eller på SFO på grunn av streiken har fått beskjed om å fortsette å betale regningene som vanlig. Tilbakebetalingen skjer som fratrekk av regningen.

De første fratrekkene begynte i september, men fremdeles er det foreldre som ikke har fått penger tilbake etter streiken.

— De siste tilbakebetalingene for SFO etter streiken skal sendes ut i desember, opplyser Synnøve Aas, informasjonsrådgiver i byrådsavdeling for barnehage og skole.

De som har barn som har sluttet på SFO eller i barnehagen vil få tilbakebetalt i form av en kreditnota. Det er den enkelte skole som organiserer tilbakebetalingen fra SFO.

Fikk penger i september

Streiken startet 24. mai. 28 barnehager og 25 skoler i Bergen ble først rammet av Unio-streiken. Etter hvert som streiken ble trappet opp, ble 81 av 89 skoler i Bergen rammet.

Barnehageforeldre fikk sine penger tilbake i september.

Dersom skolen var rammet av streik, men SFO holdt åpent, vil ikke dette føre til redusert betaling, skriver kommunen på sin nettside.