— De nye kravene til egenkapital og betjeningsevne legger et kraftig press på foreldregenerasjonen. Men i stedet for å gå inn å stille tilleggssikkerhet for barnas gjeld, er det nå flere foreldrene som låner selv og bidrar med egenkapital på den måten, sier informasjonssjef Aud Helen Rasmussen i DnB.

De nye kravene fra Finanstilsynet krever at boliglån ikke skal være mer enn 85 % av kjøpesummen. Særlig for unge boligkjøpere er det tøft å skaffe til veie 15 % i egenkapital. Koster boligen 2,5 millioner, må det reises 375.000 kroner av egne verdier.

— Svært mange unge er i den situasjonen at foreldrene må hjelpe til for å innfri egenkapitalkravet. Det vanligste så langt har vært at foreldrene har stilt sikkerhet for barnas lån i sin egen bolig. Problemet er da at foreldrene blir ansvarlige for hele gjelden. Mange ønsker ikke å ta på seg ansvaret for totalgjelden via en kausjon. Samtidig er det de færreste som sitter med store oppsparte kontantbeløp som kan brukes. Det nye er da å ta et "foreldrelån". Foreldrene låner pengene selv og bidrar med dem kontant som hjelp til de yngres egenkapital ved boligkjøp, forklarer Aud Helen Rasmussen.

- Hvem er det som egentlig betaler disse lånene?

— Det er vanskelig å si. I noen tilfeller vil jeg tro at barna også skal betale disse pengene, men i andre tilfeller kan det være snakk om forskudd på arv eller lån gitt av foreldrene som skal tilbakebetales på et senere tidspunkt. . Uansett ser det ut til at de nye reglene setter foreldregenerasjonen i en pressituasjon fordi det er så mange i yngre alder som ikke har egenkapital til starte i boligmarkedet når de selv ønsker, men kreativiteten er stor fra foreldre til å hjelpe sier Rasmussen.