Moelven Nordia var underentreprenør og hadde ansvar for innredningsarbeider under byggingen av Gulating lagmannsrett i Bergen. Skanska var på sin side utførende entreprenør.

Krangelen, som nå er blitt en rettslig tvist, omhandler ekstraordinære kostnader i prosjektet:

I en stevning fra innredningsselskapet, anføres det at Skanska plikter å betale over 5,6 millioner kroner til Moelven (inkl. moms), i tillegg kommer renter og saksomkostninger.

Økte innsatsen

— Uten den økonomiske ryggraden måtte vi ha gitt oss for lenge siden. Et lite selskap ville risikert konkurs i tilsvarende tvist, sier avdelingsleder i Moelven Nordia, Ronny Davidsen.

Kostnader som påløper for å kunne utføre arbeid raskere enn antatt, såkalt forsering, utgjør store deler av det totale kravet.

— Utgangspunktet vårt var 6–8 mann på prosjektet. Men da vi måtte forsere var vi 20 på det meste. Etter norsk standard skal vi få betalt for denne ekstrakostnaden, men Skanska godkjente bare deler av timebruken vår, ei heller forslag til oppdaterte og nødvendige fremdriftsplaner, sier Davidsen.

- Krav utover kontrakten

Skanska legger på sin side til grunn at kontrakten ikke omfatter Moelvens merkostnader.

— Vi hadde en kontrakt med dem, og dette er krav utover kontrakten som de påstår at de har pådratt seg merkostnader for. Sånn sett er det enkelte poster vi ikke har klart å bli enige om, som kostnader knyttet til forsinkelser, sier regiondirektør i Skanska Norge, Jostein Fjærestad.

I stevningen blir det anført at Moelven allerede ved prosjektstart høsten 2010 rapporterte om manglende medvirkning fra Skanska og "bekymring for fremdriften".

"Moelven ble ikke informert om forsinkelsene til sideentreprenører. Moelvens ansatte måtte derfor lete etter steder som var tilgjengelig for oppstart", heter det blant annet i stevningen.

— Når man ikke har en fremdriftsplan, så vet man ikke hvor man kan begynne. I stedet rigger man opp og ned, og mange timer forsvinner, sier Davidsen.

Langvarig konflikt

Saken ble forsøkt løst i Bergen forliksråd i fjor, men partene kom ikke til enighet.

— Slik vi ser det har det vært dårlig styring med prosjektet. Det kom aldri på plass noen ny fremdriftsplan som følge av forsinkelser, og det ble en hel del ad-hoc-oppgaver som måtte gjøres underveis, sier Davidsen fra Moelven.

Skanska ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

— Gitt hvor vi står nå, så er det ikke aktuelt, sier Fjærestad.

Ønsket løsning

Ifølge Davidsen fra Moelven er det stridens store kjerne at det ikke kom nye fremdriftsplaner på plass.

— Vi kom med kommentarer til hvordan vårt arbeid kunne tas inn i fremdriftsplanen. Det ble ikke tatt til følge.

Innredningsselskapet håpet i det lengste å unngå en rettslig tvist.

— Vi ga forslag til Skanska om forlik før sommeren. Dette ble avvist, forteller Davidsen og påpeker at tilbudet var lavere enn beløpet i totalkravet de nå legger til grunn.

Partene møtes i Bergen tingrett 19. august.