• Jeg er fornøyd, sier Berge Gerdt Larsen.

Oslo tingrett har tilkjent Berge Gerdt Larsen 119.563 kroner i erstatning for advokatutgifter i den såkalte markedsmanipulasjonssaken i DNO International ASA (DNO).

Økokrim har tidligere beklaget saksbehandlingen og Larsen varsler nå ytterligere erstatningssøksmål, ifølge en pressemelding.

— Jeg er fornøyd med kjennelsen fra Oslo tingrett, hvor Økokrim idømmes å erstatte advokatutgifter etter offentlige satser. Dommen bøter likevel ikke på skaden siktelsen medførte for vår forretningsvirksomhet. Saken falt samtidig i tid med kampen om kontrollen i DNO, hvor minoritetseierne ble overkjørt og endte opp med verdiløse letelisenser. Samtidig ble Økokrim-siktelsen bredt omtalt i nasjonale og internasjonale medier, noe som var svært ødeleggende for tilliten til våre selskaper, sier Berge Gerdt Larsen i pressemeldingen.

DNO, selskapets tidligere administrerende direktør Helge Eide, samt tidligere styreleder Berge Gerdt Larsen ble 9. mars 2011 siktet for markedsmanipulasjon av Økokrim.

Økokrim henla senere saken mot Larsen og 9. januar 2014 beklaget førstestatsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim saksbehandlingen.