— Det var en kjedelig overraskelse at dette skjedde så fort og på en så uortodoks måte, sier Tom Greni i Ricks-gruppen, som i går måtte sende ut permitteringsvarsel til 80 ansatte.

Ricks-gruppen er kastet ut fra Zachariasbryggen med øyeblikkelig virkning.

— Hvorfor kunne vi ikke blitt varslet og fått to uker på oss til å flytte, legger han til. - Nå er alt stengt. Her kommer ingen inn, hverken huseier eller oss.

Gårsdagens stenging er foreløpig siste kapittel i striden mellom Ricks-gruppen og huseier Knut Jørgen Hauge på Zachariasbryggen. Forrige uke ga lagmannsretten Hauge rett til å kaste ut Ricks.

Namsfogd Øistein Christoffersen bekrefter at kjennelsen fra lagretten var grunnlaget for dagens utestengelse.

— Vi har gjennomført kjennelsen fra Gulating lagmannsrett, sier Christoffersen.

Opp med gjerder

Onsdag ettermiddag kom en representant for namsfogden til Torget sammen med mannskaper fra Låservice og STS Gruppen. Låsene ble skiftet i Ricks' utesteder, og på fremsiden ble det satt opp gjerder rundt uteserveringen.

Dette gjelder Pianoclub Zachariasbryggen, Wave Fun Pub, Flying Dutchman, Sun Z Bar og Bryggekanten Restaurant.

Ricks er gjennom datterselskapet Utsikten Restaurantdrift den suverent største leietakeren på Zachariasbryggen, og leier tilsammen 1100 kvadratmeter.

Greni sier at han hørte rykter tirsdag ettermiddag om utestengelsen. Beskjeden fikk han onsdag morgen.

Strid om leiegaranti

BT skrev i juni at Bergen tingrett besluttet at Ricks-gruppen måtte ut fra lokalene de leier på Zachen. Ricks fikk midlertidig medhold i at de kunne bli til anken var behandlet. Forrige uke forkastet Gulating lagmannsrett anken.

Bakgrunnen for at Ricks nå kastes ut, var ifølge tingrettsdommen at de ikke har stilt en leiegaranti overfor huseier Knut Jørgen Hauge i selskapet Zachariasbryggen AS. Ricks mener de ikke er pliktig til å stille en slik garanti på grunn av mangler ved huset.

Greni gir seg ikke uten kamp. Kjennelsen fra lagmannsretten er anket videre til Høyesterett. Selskapet ba da også lagretten om å få drive videre inntil saken er behandlet der. Det fikk de altså ikke.

PS: Seks serveringssteder rammes IKKE av stengingen. Disse holder åpent som vanlig: Sjømatkirken, Sushisagrada, Peppes Pizza, Taket, Lille Zachen og Jazz.