Investeringen i trådløst nett er en av endringene som blir gjort i fylkesbudsjettet for neste år, etter at flertallspartiene Høyre, Frp og Venstre er blitt enige om budsjettet.

— Alle skoler har trådløst nett i dag, men det er bare åpent for de bærbare skole-PC-ene som fylkeskommunen kjøper inn. Mange elever vil bruke egne PC-er, Mac eller Ipad. Da trengs det en ytterligere utbygging, forklarer Terje Søviknes, Frps gruppeleder i fylkestinget.

På skolesiden legger fylkespolitikerne også inn 10 millioner kroner ekstra til driften av de videregående skolene. I tillegg kommer påplussinger på 2,7 millioner kroner, blant annet til leksehjelp, læremiddel i kinesisk og til rådgivertjenesten.

Mer til asfalt, ja til reklame

På samferdselsområdet er 10 millioner kroner ekstra til asfaltering og vedlikehold av fylkesveier den største posten som blir endret. Fylkesutvalget vil også bruke to millioner kroner ekstra til innfartsparkeringer rundt Bergen og like mye til økt ruteproduksjon for kollektivtrafikken i bergensområdet.

For å få inn mer penger, dropper flertallet å øke rabatten for Skyss-kort fra 23 % til 25 %, slik fylkesrådmannen hadde foreslått. Det betyr en innsparing på 1,3 millioner kroner.

— Vi mener rabatten på 23 prosent er solid, og vil heller bruke midler på økt ruteproduksjon og andre kollektivtiltak, sier Søviknes.

De borgerlige partiene vil også legge inn en inntekt på fire millioner kroner fra reklame innen kollektivsektoren i 2013. Det er basert på et vedtak som fylkestinget tidligere har gjort, om at administrasjonen på nyåret skal legge frem en plan for slik reklame.

— Potensialet bør være langt større enn fire millioner. Det får vi se når saken kommer på nyåret, sier Søviknes.

Kutter i kultur

Innen kultur er det tiltak til barn og unge/idrett som kan juble, med et økt tilskudd på én million kroner. Derimot er budsjettet dårlig nytt for Nattjazz, Skrivekunstakademiet, Kulturnett og Teaterdrift AS, som alle får redusert sine tilskudd i forhold til fylkesrådmannens forslag.

Den største innsparingen på budsjettet gjøres likevel ved å kutte i posten "Profilering av fylkeskommunale bygg", et prosjekt som skulle gi lik skiltprofil for alle fylkeskommunale bygninger. Der kutter flertallet fire millioner kroner.

Det blir også dyrere å gå til tannlegen. Flertallet vil øke takstene i tannhelsetjenesten med seks prosent, og tjene 1,6 millioner kroner på det.