Seks av NHOs landsforeninger har sendt et brev til regjeringspartiene Frp og Høyre, samt deres støttepartier KrF og Venstre.

I brevet krever de at partiene stopper forslaget om innstramminger i permitteringsreglene, som ligger i regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet.

I proposisjonen foreslår regjeringen å utvide perioden arbeidsgiverne må betale for, fra 10 til 20 dager. Ifølge NHO-foreningene vil forslaget føre til en fordobling av bedriftenes utgifter.

— Vil føre til oppsigelser

I brevet skriver de blant annet at tiltaket «vil legge ytterligere press på bedrifter som opplever en vanskelig økonomisk situasjon».

I tillegg vil de nye reglene, hvis de blir vedtatt i Stortinget, «opplagt føre til at bedriftene sier opp ansatte fremfor å permittere», som det står i brevet.

— Forslaget skaper uforutsigbarhet for de ansatte og er en ytterligere belastning spesielt for små og mellomstore bedrifter. Forslaget fra regjeringen vil opplagt føre til at bedriftene sier opp ansatte, fremfor å permittere. Det er ikke en ønsket utvikling, sier adm. dir. Jon Sandnes i Byggnæringens Landsforening (BNL).

- Mindre fleksibilitet

NHO-foreningene skriver at forslaget vil «påvirke arbeidstakernes motivasjon til å gå med på fleksible arbeidstidstordninger».

I tillegg til BNL står arbeidsgiverforeningene NHO Reiseliv, NHO Transport, Norsk Teknologi, NHO Mat og Landbruk og Maskinentreprenørenes Forbund bak brevet.