BTs avsløringer om to NHH-professorers virksomhet i gråmarkedet har ført til diskusjoner internt ved Norges Handelshøyskole. Investeringer er ikke omfattet av NHHs etiske regelverk, skriver Studvest.

Lærestedet vil nå vurdere om det såkalte sidegjøremålsreglementet og det etiske regelverket for de ansatte, er godt nok.

— Men høy etisk bevissthet er uansett svært viktig for dem som skal utdanne fremtidens næringslivsledere. Vi holder på å revidere sidegjøremålsreglementet, og i etterkant av denne saken vil vi også gjennomgå vårt etiske regelverk, skriver NHH-rektor Frøystein Gjesdal i en e-post til studentavisen.

Får kritikk

NHH-rektor Frøystein Gjesdal var tidlig ute med å forsvare NHH-professorene Leif Sandal og Guttorm Schjelderup etter at det ble kjent at de to hadde lånt ut seks millioner kroner i gråmarkedet, til svært høye renter.

Gjesdal uttalte til BT torsdag at dette var «klart innenfor lovens rammer».

Rektoren får kritikk av jussprofessor Beate Sjåfjell.

— Jeg synes det er veldig spesielt at en rektor ved NHH med bred penn erklærer at disse avtalene ligger klart innenfor loven. Man kan ikke forvente at økonomer er eksperter på jus, men da bør de heller ikke uttale seg bastant om det, sier jussprofessor Beate Sjåfjell.

Selv avviser Gjesdal at han har uttalt seg mot bedre vitende.

— For å kunne vurdere lovligheten i denne saken trenger man innsikt i juss, økonomi og sakens fakta. Mine oppfatningerhar blant annet bygget på at det har vært benyttet velrennomert juridisk ekspertise, sier han.

- Trolig ulovlige

Tirsdag uttalte jussprofessor Beate Sjåfjell ved Universitetet i Oslo at låneavtalene fra NHH-professorene Guttorm Schjelderup og Leif Sandal inngikk trolig var ulovlige.

— Det er vanskelig å forstå at disse avtalene vil kunne passere dersom de prøves for retten. Det er straffbart å utnytte noens nød, og det fremstår som sannsynlig at dette er brudd på forbudet mot ågerrenter, sier Sjåfjell

På oppdrag fra BT har hun gått gjennom låneavtalen med eiendomsutvikler Øyvind Bergers selskap Marmaros AS, samt en avtale Sandal senere inngikk på egen hånd.

- Ekstreme betingelser

Det første lånet var på seks millioner kroner. Renten ble satt til 1,2 millioner kroner, og lånet ble tilbakebetalt etter avtale innen tre måneder. Sandal lånte senere ut 2,5 millioner kroner over tre uker.

Beate Sjåfjell understreker at hennes vurdering er basert på avtaleteksten, og at hun ikke vet hvordan dialogen mellom partene har vært.

— Men dette er avtaler som det er vanskelig å forstå at noen kan se på som alminnelige forretningsavtaler. Det er ekstreme betingelser når det gjelder rente og straffegebyr.

De to professorene har uttalt at de brukte et advokatfirma for å sikre at låneavtalen var lovlig.