Ved Norges Handelshøyskole er det hard kamp om studieplassene. I fjor fikk bare én av ti som ville bli siviløkonom ved NHH, tilbud om opptak.

Studentene som tas inn, oppnår til gjengjeld svært gode karakterer.

De siste årene har om lag halvparten av studentene fått toppkarakteren A på den avsluttende masteroppgaven.

Kraftig innstramning

Det vil NHH-rektor Frøystein Gjesdal gjøre slutt på. Nå innfører han en ny standard, som krever at studentene må skille seg sterkt ut for å få A på masteroppgaven.

De nye karakterkravene er utarbeidet av nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning, og innebærer en betydelig innskjerping.

— Kravene til en A blir skjerpet og klargjort. Toppkarakteren krever nå at oppgaven kan beskrives som svært god og fremragende. Dette tror vi vil innebære at andelen som får A går ned, sier Gjesdal.

Innfører maks-grense

For å sørge for at kravene etterleves, innfører NHH en ekstra kontrollmekanisme.

Hvis mer enn hver tredje student får A, kan høyskolen vurdere masteroppgavene på nytt, og om nødvendig gi lavere karakterer.

— Hvis andelen A kommer over 30 %, har vi bestemt at vi vil se på karaktersettingen én gang til, sier Gjesdal.

- Bør klare B

Gjesdal forteller at det generelt vil bli vanskeligere å få gode karakterer på NHH. Samtidig stiller han tydelige krav til studentene.

— De fleste NHH-studenter bør kunne oppnå karakteren B på masteroppgaven, hvis de virkelig jobber hardt. Det er min personlige mening, sier rektoren.

Studentene er positive

Magnus Wirkola er leder for studentforeningen ved NHH. Han er positiv til omleggingen.

— Endringen virker fornuftig. En strengere praksis på karakteren A blir mer rettferdig overfor de aller beste studentene, sier Wirkola.

Samtidig ber han NHH være tydelige på at karakterfordelingen er endret.

— Det er viktig å få frem at dette er en teknisk endring, og ikke studentene som er blitt dårligere, sier studentlederen.

Ikke redd for karakterkonkurranse fra BI

Handelshøyskolen BI i Oslo har lavere inntakskrav enn NHH. Men også her får om lag halvparten av studentene A på masteroppgaven.

BT har kontaktet BI og spurt om de vil innføre de samme karakterkravene som NHH. BI klarte ikke gi noe konkret svar på dette.

- Hvis BI-studentene får bedre karakterer, kan det gjøre NHH-studentene mindre attraktive i arbeidsmarkedet?

— Nei. Ikke hvis dette kommuniseres godt, sier Wirkola.

— Vi gjør dette uavhengig av hva andre høyskoler måtte gjøre, svarer Gjesdal.