— Dette er noe vi setter stor pris på. Så nå må vi bare levere langs dimensjonene som NHH har spent opp for oss, sier professor Bertil Tungodden. Sammen med Alexander Cappelen driver de The Choice Lab hvor de driver med eksperimentell atferdsøkonomi. Det handler mye om hvordan folk veier egeninteresse og moral når de gjør sine økonomiske valg.

Den andre store satsingen er på arbeidslivsforskningen som drives gjennoms Center for Empirical Labor Economics (CELE), og ledes av professor Kjell Gunnar Salvanes. Målet for dette senteret er å forstå arbeidsmarkeder og effekten ulik politikk har på disse markedene.

På disse forskningsfeltene er NHH allerede blant de klart ledende i Europa. Begge forskningsgruppene publiserer jevnlig i de mest anerkjente tidsskriftene, sier viserektor for forskning ved skolen, Helge Thorbjørnsen.

Ikke styrt fra toppen

Plukkingen av disse to satsingene for inneværende strategiperiode har ikke vært noe NHH-ledelsen bare har bestemt seg for over hodet på de ansatte, hevder Thorbjørnsen.

— Vi startet denne prosessen med å spørre alle fagmiljøene våre om hva bør NHH være gode på. Det samme spørsmålet har vi også stilt til en rådgivende ekspertgruppe av internasjonale forretningsfolk og professorer, sier Thorbjørnsen.

Ingen skal miste noe

- Hva er det disse forskergruppene vil få av konkret støtte som andre ikke får?

— De vil få tildelt administrative ressurser som blant annet skal hjelpe til med søknader om ekstern finansiering og hjelp til å drive forskningskommunikasjon, sier Thorbjørnsen.

- Betyr det at andre forskningsmiljøer mister noe av sine midler?

— Nei, dette vil være friske penger som kommer på toppen. Støtten til de to miljøene betyr ikke at andre mister noe av det de har i dag, sier viserektoren.

Vil bli synlig

Han begrunner nødvendigheten av en slik prioritering med at en liten skole som NHH i en liten by som Bergen må ha noe som er synlig internasjonalt.

— Slike miljøer vil tiltrekke seg mulighet for eksterne penger, forskertalenter og gode studenter. På den måten blir det et ledd i rekrutteringen og synliggjøringen av skolen.

Vi tror at dette også vil heve vår rangering på listene over de beste handelshøyskolene i Europa som Financial Times og andre institusjoner lager, sier Thorbjørnsen.

De som aspirerer

Han understreker at oppunder de to internasjonale satsingene vil de også gi en viss prioritering til miljøer som har potensiale til å bli internasjonalt ledende i fremtiden.

Disse vil få en postdoktor stilling hver av NHH og noe såkornmidler fra SNF. Totalt vil det årlig bli satt av ni millioner kroner til disse spissingstiltakene, eller prioriterte forskningsområdene. 3,5 av disse millionene vil komme fra Samfunns- og næringslivsforskning (SNF).

De fem på neste nivå:

Disse fem områdene med internasjonalt potensiale er; STOP – Center for Strategy, Organization and Performance, som ledes av Lasse Lien. Shipping and Logistics, som ledes av Stein W. Wallace

Macroeconomics and Natural Resources, ledes av Gernot Doppelhofer og Torfinn Harding. Corporate Finance, som ledes av Karin Thorburn og Law and Economics of Market and Organizations (LEMO), som ledes av Eirik Gaard Kristiansen.