Norsk Språkråd har pålagt Norges handelshøyskole (NHH) å hete «Noregs handelshøgskole» når skolen skriver nynorsk.

Alle statlige institusjoner har et slikt nynorskkrav. Men NHH har vært en bokmålsbastion.

— Enklere med ett navn

  • I utgangspunktet synes vi at pålegget er greit, sier NHHs informasjonssjef Asle Haukaas diplomatisk.

— Men vi hadde syntes det var enklere om vi hadde kunnet bruke ett navn, legger han til.

Skolen het «Norges handelshøiskole» da den åpnet i 1936. Senere ble «i»-en byttet med «y». Til forskjell fra andre høgskoler i Norge har ikke NHH blitt pålagt å bytte «y» med «g» i navnet.

Kravet om nynorsk navn har NHH visst om en stund.

— Vi har prøvd å omgå det ved å bruke forkortelsen NHH, innrømmer Haukaas.

- Hull i hodet

NHH-professor Trine Dahl (bokmålsbruker) og 1. amanuensis Marita Kristiansen (nynorskbruker) har forfattet en betenkning hvor de protesterer på kravet fra Språkrådet.

— Vi oppfatter navnet «Norges handelshøyskole» som et særnavn og et egennavn. Da synes vi det er en pussig praksis at man skal pålegges forskjellige varianter av et særnavn, sier Dahl til bt.no.

De fleste på NHH sier «Norges handelshøyskole», mener Dahl.

— Kristiansen og jeg sa til hverandre at dette kravet er hull i hodet, sier Dahl.

- Kutt ut «Noreg»

Akademikerne skriver også at formen «Noreg» er på vikende front, og at det kanskje er på tide å kvitte seg med denne nynorskvarianten.

— Vi har ikke noe imot at det skrives nynorsk ved NHH, men vi synes at vi har et navn. Heter du Erik, blir du ikke omtalt som Eirik på nynorsk. Hva skulle Bergens Tidende hett? «Bergens Tidande»?

- Det spørs om de hadde godtatt genitiv-s på nynorsk?

— «Bergen si Tidend», da. Et særnavn er et særnavn, konstaterer Dahl.

NB: NHH har også et tredje navn. Engelskvarianten jobbes det nå med å forkorte, opplyser Haukaas. Det lyder «Norwegian School of Economics and Business Administration».

Hva mener du? Eventuelt: Kva meiner du?