NHH har som målsetting å bli en av de beste handelshøyskolene i Europa i løpet av ti år. Denne uken falt skolen tre plasser på Financial Times sin rangering av de beste siviløkonomstudiene i verden.

Ingen kontroll

— Målingen ble gjort av kandidater som gikk ut fra skolene for tre år siden. Og særlig tre av forholdene som ble målt har vi som skole ingen kontroll over, sier rektor ved skolen, Jan I. Haaland.

Rektor viser her til reallønn, karrierestige og internasjonal mobilitet, tre år etter at siviløkonomene var ferdige ved skolen.

— Norge er et egalitært land med relativt flat lønnstruktur og karrierestige. Det slår negativt ut for oss, og er noe skolen ikke kan påvirke. Det samme gjelder internasjonal mobilitet. Med et godt arbeidsmarked i Norge er det naturlig at utflyttingen ikke er like stor som andre steder, sier Haaland.

Flere dimensjoner

- Hvilken rangering vil avgjøre om dere har nådd målet om å bli bland de beste om ti år?

— Vi har sagt tydelig i fra om at det ikke er en spesiell rangering som vil måle dette. Vi ønsker å bli målt langs flere dimensjoner som ikke alle fanges opp av dagens rangeringer. Samtidig kan vi selvfølgelig bare forholde oss til faktorer vi selv kan påvirke, så noen av disse målene må vi utforme selv, sier rektoren.

— Blir ikke det nokså ullent, å selv skulle vurdere om man er blant de beste?

— Nei, det vil være en rekke målbare forhold som kan vise dette. Og disse vil selvfølgelig også slå positivt ut på eksisterende rangeringer, ikke minst de som gjøres av Financial Times, slik at vi også vil klatre der, sier Haaland.

Si din mening i kommentarfeltet under!